Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Användning av strömaterial på toaletten

Wed Aug 2 09:10:00 2017

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Avsikten med strömaterialet på en toalett är att täcka exkrementer, att binda lukt, att suga upp överflödig fukt samt att verka som stödmaterial under komposteringen av toalettavfall. Vanligtvis lönar det sig att täcka exkrementerna med ca 2-5 dl strömaterial efter varje gång toaletten används.

Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten som är tillverkat av sur barrträdsbarkflis, är utmärkt strömaterial för alla torrtoaletter. Tack vare sin surhet binder det effektivt det ammoniumkväve som toalettavfall innehåller samt förhindrar dess avdunstning som ammoniak. Dessutom är Barkströ för Komposten och Torrklosetten tillräckligt grovt vilket håller toalettkomposten luftig.

För Naturum komposttoaletterna rekommenderas som blandningsmaterial ogödslad Grundtorv eller granulerat Naturum-torkmaterial. Granulerat Naturum strömaterial är snyggt att tillsätta och det håller effektivare komposten luftig.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...