Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Att avlägsna och samla upp vätskor från toaletten

Tue Aug 1 09:04:00 2017

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Vätskor från Torrtoalett

Det lönar sig att separera Torrtoalettens vätskor från avfallet så att den vätska som blir i tanken inte ska förorsaka luktskador. Beroende på toalettmodellen separeras vätskorna från Biolan-toaletterna antingen redan i stolen eller på bottnen av toalettanken på följande sätt:

Separering av urin redan i stolen:

  • Separerande Torrtoalett

Separering av sippervatten på bottnen av toalettanken:

  • Komposttoalett
  • Torrtoalett

I toaletter där vätskorna separeras på toalettankens botten samlas det mindre vätska jämfört med toaletter där separeringen sker i stolen.

Vätskor från toaletterna innehåller rikligt med näringsämnen och därför borde man inte låta dem rinna direkt i marken från toaletten utan det lönar sig att samla upp dem i ett separat slutet kärl för nyttobruk eller för att förstöras. Lämplig volym för uppsamplingskärlet varierar från fall till fall. I en Komposttoalett räcker i allmänhet den kanister på 25 liter som följer med i paketet för uppsamling av sippervattnet. Vätskorna separerade från en torrtoalett vid fast boende med flera invånare kan samlas upp till exempel i en sluten behållare på 5 m3.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...