Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Bestämmelser om kompostering

Fri Sep 1 09:02:00 2017

 

Komposteringen måste utföras sakenligt, den får inte medföra olägenheter för miljön.

  • Kompostorn för hushållsavfall måste vara sjakdedjurstät. Hushållsavfall får varken komposteras i öppen kompost eller ramverk av trä, utan kompostorn måste ha ordentlig isolering mot gnagare och ett tättslutande lock. 
  • De lokala bestämmelserna om avfallsvård förutsätter i allmänhet att kompostorn för hushållsavfall är värmeisolerad. Då sker komposteringen tillräckligt snabbt och förorsakar varken olägenhet av lukt eller problem med flugor. 
  • Trädgårdsavfall kan komposteras i kompostorer eller öppen kompost både i glesbygden och i tätorter. 
  • Komposten skall ligga minst 15 m från den närmaste hushållsvattenbrunnen. Utan grannens samtycke får komposten inte placeras närmare än 5 m från grannens gräns.

Du får information om de lokala anvisningarna och bestämmelserna om avfallsvård från avfallsrådgivaren i det regionala avfallsvårdsbolaget eller från miljöbyrån i din kommun.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...