Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Blandmedel och näringskomplettering

Fri Sep 1 08:56:00 2017

 

För att fungera väl kräver komposten förutom avfall ett lämpligt blandmedel. Det håller komposten porös och binder lukter och överskotts fukt. Då man komposterar näringsfattigt trädgårdsavfall kan det också behövas en näringsämneskomplettering till avfallet.

Blandmedel

Blandmedel är nödvändiga speciellt vid kompostering av hushållsavfall. Även till trädgårdsavfall, gräsklipp och löv som lätt packas ihop är det bra att tillsätta grövre material. De mest använda blandmedlen är följande:

Grenkross

Genom att krossa eller flistugga ris och kvistar får man ett gott blandmedel för komposten. Flis håller komposten mycket porös. Det ger riklig humusbildning, som gör komposten till ett jordförbättringsmedel med mycket lång verkan.

Förna

Det man krattar upp från gården går bra att sätta som blandmedel i komposten, bara där finns grovt material som barr, gräs, mossa m.m. Också förnan från skogsstigar är ett utmärkt blandmedel.

Sågspån

är ensamt alltför finfördelat. Blanda det med något grövre blandmedel.

Torv

suger effektivt upp överskotts fukt och lukter. Ammoniaklukten fås bort genom att använda sur torv. Torven som används i komposten skall vara så grov som möjligt, ogödslad och okalkad. Enbart torv packas ihop för mycket, så det lönar sig att blanda i t.ex. grenflis eller kutterspån. Se till att torven är ganska torr så att den inte fryser på vintern i kärlet för blandmedel.

Barkkross

är torkad och krossad bark från barrträd. Det är ett bra blandmedel, i vilket torvens förmåga att binda lukter och flisets luftighet kombineras. Det används framförallt i toaletter, men också i hushållsavfallskomposten.

Gammal kompost

kan användas som blandmedel, om i den finns kvar oförmultnat grovt material.

Näringskomplettering

I hushållsavfallskomposten behöver man i allmänhet inte sätta till näringsämnen, men då komposten startas upp samt vintertid förbättrar kompostaktivator dess funktion.

Trädgårdsavfall innehåller ofta för lite kväve. Hönsgödsel eller Kompostaktivator ger enkelt mera näringsämnen i komposten, och gör att komposten snabbare blir färdig samt förbättrar kompostmyllans kvalitet.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...