Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Felsökningsschema för komposten

Fri Sep 1 09:06:00 2017

 

Komposten luktar illa

Komposten blir inte varm och den luktar ruttet
 • Komposten är förvåt och/eller förkompakt
 • Rör om i kompostennoga och tillsättgrovt blandmaterial
 • Lukten försvinnerinom några dagar ochkomposten börjarfungera normalt
Komposten är het ochluktar ammoniak
 • Tillsätt mera surt blandmedel (t.ex. torv eller barkströ) 
 • Som första hjälp tillsätts på kompostens yta ett par centimeters lager av ovannämnda blandmaterial  
 • Luckra inte uppkomposten för ofta

Komposten blir inte varm, men luktar inte heller illa

Fuktighetenär lämplig
 • Komposten har förmultnat så långt, att värmefasen är förbi 
 • Töm komposten och börjafylla på nytt
För torrt
 • Vattna ordentligt helst med varmt vatten
För litekväve
 • Tillsätt ikomposten t.ex. hönsgödsel eller kompostaktivator

Det är flygor i komposten

 • Om komposten luktar,blanda om i den och tillsätt ordentligt med blandmedel 
 • Vänd kompostens ytdel, där flugorna lagt ägg, djupare ned i komposten. Fluglarverna dör i ca 43 graderstemperatur 
 • Skölj Kompostorns innerväggar och -lock med hett vatten 
 • Om du är tvungen att använda gift, ta då pyretrin, som sönderdelas i komposten

Det finns myror in komposten

 • Komposten är sannolikt för torr
 • Vattna noggrant och rör om i komposten

Det finns mögeleller svampor i komposten

 • Om det i komposten växer mögel ellersvampar, är det inget skäl att oroasig, ty de hör vardera till kompostens nedbrytare.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...