Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Kompostering av toalettavfall

Tue Aug 1 09:09:00 2017

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Det avfall som töms ur en komposterande toalett är färdigkomposterat, vilket gör det möjligt att flytta det direkt i en efterkomposteringshög för att mogna för senare användning som jordförbättring eller att sätta det direkt som täckning under prydnadsväxterna som sådan.

Från en uppsamlande toalett tömmer man det influtna avfallet i en kompost för kompostering. Man kan inrätta komposten antingen i en sluten kompostor eller grunda en högkompost till exempel tillsammans med trädgårdsavfall. Man ska lägga ett plast eller en presenning under komposten för hindra avrinningen in i marken. På presenningen lägger man ett ca 20 centimeters lager med grovt ris som förbättrar komposthögens luftighet.

Det avfall som sätts i komposten ska alltid täckas med till exempel strömaterial, torv eller trädgårdsavfall. Till sist kan komposthögen täckas luftigt med en presenning så att regn inte spolar bort de vattenlösliga näringsämnena.

Toalettkomposten kan användas som jordförbättringsmaterial på gården och i trädgården. Det rekommenderas för prydnadsväxter. Om man vill använda toalettkompost för ätbara växter, rekommenderas det på hygieniska grunder att den komposteras i minst ett år. Näringshalten i toalettkomposten är något högre än i en vanlig hushålls- eller trädgårdsavfallskompost men man bör trots det gödsla växterna som vanligt.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...