Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Kompostering i skolor, daghem o.a. inrättningar

Fri Sep 1 09:36:00 2017

 

Kompostering i skolor, daghem, restauranger m.fl. institutioner är i princip likadant som i husbolag. Observera dessutom:

Det är mycket viktigt att kökspersonalen tas med redan i det skede då komposteringen planeras. Deras uppgift är att sortera avfallet. Noggrann planering och instruktioner för personalen om sortering behövs för att komposteringen ska lyckas bra. Sorteringen är inget större besvär i köket, om sorteringskärlen är placerade vid rätta arbetspunkter.

I institutioner kan man kompostera med samma tillbehör som i husbolagen. Speciellt viktigt är att välja ordentliga och funktionssäkra tillbehör för skolor och daghem, så att komposteringserfarenheterna är positiva för den kommande generationen. Det lönar sig att placera kompostorerna så nära avfallskärlen som möjligt.

I skolor kan man som blandmedel använda kutterspån från slöjdklassen, bara det inte innehåller mycket fint slipningsdamm och sågspån. I kutterspånet måste man alltid tillsätta okalkad och ogödslad torv i förhållandet 1:1. Skolornas matrester är ofta mycket våta, så man ska använda ordentligt med blandmedel. Egentliga vätskor, t.ex. soppspad lönar det sig att hälla i avloppet, för att inte komposten ska bli för våt.

I skolor och daghem kan komposteringen lätt knytas till fostran: man lär barnen sortera avfallet i matserveringen och på hushållslektionerna. På biologilektionerna kan man sköta om komposten och iaktta hur den fungerar, undersöka kompostmyllan och till och med odla växter i den. I flera skolor är det en naturklubb eller en lämplig undervisningsgrupp som ansvarar för skötsel av komposten.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...