Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Kompostering på vintern

Fri Dec 1 09:23:00 2017

 

Om man komposterar biofall året om behöver man en värmeisolerad kompostor. För att upprätthålla temperaturen är Biolan Snabbkompostor försedd med ett fem centimeter tjockt lager av uretan, som även täcker bottnen. Värmeisoleringen betyder inte att utetemperaturen inte skulle inverka på temperaturen i kompostorn. Då vädret blir kallt, kyls även kompostorn av. Nedbrytningen fortsätter även då det är kallt, men den sker långsammare än då det är varmt. Först då massan fryser till upphör all nedbrytning. Tillfrysningen skadar inte kompostorn eller kompostmassan, men kompostorn blir full snabbare än vanligt.

Det bästa sättet att upprätthålla kompostorns funktion är att sätta till avfall regelbundet. På detta sätt får de nedbrytande organismerna kontinuerligt föda och den värme som de genererar håller processen i gång. Om komposten är i fara att frysa, man kan värma den upp till exempel genom att sätta en kanister fylld med varmt vatten på eller in i kompostmassan. Det är viktigt att använda strömaterial även på vintern. Utan det packas avfallet ihop för mycket och då vädret igen blir varmt börjar ruttnandet förorsaka luktolägenheter.

Man kan ställa in ventilationen på en Snabbkompostor med hjälp av reglerskivan ovanför tömningsluckan. På vintern blir nedbrytningen långsammare, vilket innebär att även förbrukningen av syre i kompostorn minskar. Därför kan reglerskivan vara i läge där reglagets bredaste del (vid nummer 20) pekar uppåt. Då är luftöppningen öppen bara till 20 %.

Det är möjligt och även lönsamt att tömma Snabbkompostorn även på vintern. Man kan sätta tömd kompost antingen direkt på växternas rötter eller i en hög i väntan på våren.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...