Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Ofta ställda frågor om avloppsrening

Thu Sep 28 08:29:00 2017

Hur fungerar en värmekabel och kan man installera den i filtret i efterskott?

Biolan Värmekabel, som håller filtret tinat, ansluts vid behov till stickdosan t.ex. då man kommer till stugan. Kabelns effekt regleras automatiskt enligt filtrets invändiga temperatur. Installationen är enkel med hjälp av de med bilder försedda anvisningarna även i efterskott.

Tål Gråvattenfilter tvättmedel från tvätt- och diskmaskiner?

Ja, om medlen doseras enligt tillverkarens anvisningar. När det gäller tvättmedel rekommenderas sådana som har beviljats det nordiska miljömärket eller EU-blomman, eftersom dessa medel innehåller mindre tensider, fosfor och tillsatsämnen som är skadliga för miljön.

Omfattar leveransen av Biolan Brunnreningsverk även slamavskiljare? 

Nej, reningsverket innehåller den teknik som ska installeras i brunnarna. Betongbrunnarna bör man skaffa sig skilt.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...