Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Trivsel i toalettutrymmet

Tue Aug 1 09:15:00 2017

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Det lönar sig att göra toalettutrymmet trevligt så att toaletten är bekväm att använda. Ett tillräckligt stort utsiktsfönster gör besöket trivsamt, precis som någonnting att läsa eller en dassdagbok i vilken alla besökare kan skriva ner hälsningar. Det lönar sig att göra toalettrummet tillräckligt rymligt. Som minimidimensioner för ett rum med Komposttoalett rekommenderas 130 cm x 130 cm. Det sägs att blå färg på väggarna minskar antalet insekter i ett utedass.

Med tanke på allmän hygien är det viktigt att det finns ett ställe där man kan tvätta händerna invid toaletten. Det är till fördel om toaletten är utrustad med en soptunna så att skräp som inte kan komposteras inte kommer bland det avfall som komposteras och utrymmet förblir snyggt.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...