Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Underhåll och tömning av toaletten

Tue Aug 1 09:08:00 2017

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Man bör planera underhållet och tömningen av torrtoaletten redan vid anskaffning och installation så att toaletten blir så välfungerande som möjligt. Med tanke på tömningen av toaletten bör man ta hänsyn till följande saker:

Tömningsintervallen för en toalett beror på toalettmodellen och antalet användare. Tömningintervallen till exempel för en Komposttoalett vars tank är mera rejält dimensionerad är längre. Därför lämpar den sig bra för lite flitigare användning. För mindre flitig användning på stugan passar bra en Torrtoalett som har mindre kapacitet än en Komposttoalett.

Toaletten ska placeras så att den är så bekväm som möjligt att tömma. Om toaletten installeras inomhus, är det med tanke på tömningen till fördel att placera den så nära ytterdörren som möjligt. Att föra avfallet bort från toaletten genom utrymmen där man vistas är inte särskilt förnuftigt, inte ens i ett slutet kärl.

Tömningsstället för toalettanken bör väljas på förhållandevis kort avstånd från toaletten för att undvika långa transportsträckor.Det är bra att placera Komposttoalettens efterkompost så nära som möjligt. Då slipper man tömma avfallet i en skottkärra emellan.

I toalettens underhåll ingår även tömning av uppsamlingskärlet för den vätska som sipprar från toaletten.  Vätskebehållaren ska dimensioneras enligt antalet användare och den ska placeras på ett lämpligt ställe med tanke på tömningen. Vätskan bör kunna rinna fritt neråt och därför bör uppsamlingskärlet placeras på ett ställe med tillräckligt fall.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...