Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Vad kan man/kan man inte lägga i komposten

Fri Sep 1 08:47:00 2017

 

Trädgårdskompost

Trädgårdsavfallså som
 • löv
 • blast
 • gräsklipp
 • krossadegrenaroch blomstjälkar
 • torkatogräs
Hushållsavfall, som inte lockar gnagare, t.ex.
 • blommylla och växtrester
 • rensavfall från svampar och bär
 • uppsopatdamm

Sjuka växtdelar och ogräsfrön kräver värme för att förstöras (i allmänhet över 55°C). Därför lönar det sig att kompostera dem endast i en välfungerande kompost eller inte alls (se sista kapitlet). Annars återförs patogenerna med den nya myllan till trädgården.Äpplen med fruktmögel, skorviga potatisknölar, löv med rostsvampar, växter som har skadats av svartfläckssjuka, gråmögel eller gallkvalster samt delar av vinbär och krusbär med larver och löss kan man sätta i komposten som sådana. Som flisade kan man kompostera vinbärskvistar med gallkvalster, jordgubbsdelar med kvalster, växter med mjöldagg samt potatisar som har drabbats av bladmögel eller viros.

Hushållskompost

Alltträdgårdsavfall
Allt hushållsavfall såsom
 • skal från frukter och grönsaker
 • kött- och fiskrester m.fl. matrester
 • kaffe- och tesump inklusive filterpåsarna
 • kok- och sköljvatten
 • mjukt och fuktigt papper
 • äggskal
 • keldjurenslämningar
 • naturfiber ismå bitar
Sätt inte i komposten
 • avfall som ej förmultnar: plast, glas, gummi, läder
 • giftiga ämnen: rötskydds- och desinficeringsmedel, gifter, målning, lösningsmedel.bensin m.m.
 • dammsugarpåsarsom kan innehålla t.ex. glassplitter
 • tobaksfimpar eller färgat reklampapper,som innehåller tungmetaller
 • stora mängder papper på en gång
 • aska eller kalk som gör komposten för basisk
 • på grund av spridningsfaran får man inte heller sätta i komposten frön av kvickrot eller övriga mångåriga ogräs, mylla eller knölar som är infekterade av potatisål, växter som har skadats av kålflugor, lökflugor eller morotsflugor, rötter eller mylla med klumprotsjuka, lök med vitröta, potatis med ringröta eller avfall från rotsakskällare på våren.

Biolan – Skapar en grönare värld

Välkommen till Biolans webbplats! Här hittar du information, tips och produkter för ekologiskt boende.

Naturens grönska runtomkring ger oss energi och glädje och får oss att må bra. Den är också ett livsvillkor för oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att värna om naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Guide för välfungerande torrtoalett
Guide för välfungerande torrtoalett

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande...

Komposteringsguide
Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att...

Kompostering på vintern
Kompostering på vintern

Vad är kompostering? Kompostens grundbehov Vad kan man/kan man inte lägga i komposten Blandmedel och näringskomplettering Bestämmelser om...