Biolan Provtagningsbrunn
Biolan Provtagningsbrunn

Biolan Provtagningsbrunn lämpar sig för uppföljning av funktionen i system för behandling av avloppsvatten. Den lämpar sig även som dräneringsbrunn eller pumpbrunn. Denna brunn hör till standardutrustningen för Biolan Trio. 

Produktnummer: 70577800
VVS-nummer: 3623617


Relaterade produkter

Biolan Trio

Komplett helhet! minireningsverk för kontinuerlig drift   för allt avloppsvatten i fastigheten  för hushåll på 1–6 personer   biologisk-kemisk...