Biolan Sänkpump
Biolan Sänkpump
Biolan Sänkpump

Placering av Pumpen i brunnen (Biolan Pumpbrunn)

Pumpen placeras på brunnsbottnen. Upphöjningen på brunnslocket sågas bort, varigenom det uppstår en öppning för röret och elledningen från pumpen. Pumpen sänks ner på brunnsbottnen och lyfts upp för underhållsåtgärder med hjälp av ett snöre eller en vajer fastsatt på pumpen.

Anslutning av Biolan Sänkpump till Biolan Gråvattenfilter eller Bastufilter

En koppling ø 32 mm för utgående rör fastsätts på pumpen. En textilförstärkt slang med glatt yta och yttre diameter på 32 mm ansluts till kopplingen. Skarven dras åt med en slangklämma.

Vid anslutningen av slangen från pumpen till Gråvattenfiltret behövs ett förminskningsstycke: 75 mm till 32 mm (VVS-nummer 2480 104).

Underhåll av Sänkpump

Pumpbrunnen måste tömmas och Sänkpumpen underhållas vid behov, i alla fall minst en gång om året.

Pumpen lyfts upp ur brunnen. Pumpens sugkåpa öppnas och rengörs från eventuella hår, från fett och skräp. Pumpens och slangens fastsättning kontrolleras.

Om reningsverket inte används på vintern, lyfts pumpen upp ur pumpbrunnen på hösten.

  • Kapacitet: 130 l/min
  • Maximilyfthöjd: 5 m
  • Effekt: 350 W
  • Maximisänkningsdjup: 7 m
  • Skarvkopplingar för slang: 25, 32 och 36 mm
  • IP-klass: IP 68
  • Vikt: 2,9 kg