Biolan Snabbkompostor 550
Biolan Snabbkompostor 550
Biolan Snabbkompostor 550 Biolan Snabbkompostor 550
Biolan Snabbkompostor 550

Patenterat ventilationssystem!

 • för kompostering av bioavfall året om
 • lämpar sig särskilt för anstalter, bostadsbolag eller för gemensam användning för flera familjer
 • till 10-15 hushåll
 • reglerbar luftväxlingsventil
 • patenterat ventilationssystem
 • effektiv värmeisolering, även på bottnen
 • tack vare lockets formgivning återförs kondensen till massan
 • skadedjurskyddad 

Produktnummer: grön 70573400, grå 70576600

Komposteringsguide

Användning av kompostorn

 1. Töm bioavfallskärlet i kompostorn. 
 2. Tillsätt Kompostaktivator enligt anvisningarna på paketet. 
 3. Täck avfallet med Barkströ för Komposten och Torrklosetten. En lämplig mängd är ca 1/3–1/2 av den mängd avfall som sattes till beroende på avfallets fuktighet. Barkströ för Komposten och Torrklosetten binder lukt och håller kompostmassan luftig. 
 4. Fortsätt påfyllningen tills avfallets yta når upp till det nedre luftrörets nivå. Ställ in luftväxlingsventilen i framväggen i läge 40 på vintern och i läge 50 på sommaren.  
 5. Fortsätt påfyllningen enligt punkterna 1–3 tills avfallets yta når upp till det övre luftrörets nivå. Ställ in luftväxlingsventilen ordentligt till det större, dvs. beroende på uteluftens temperatur till 50–100 (vinterkyla–högsommarvärme). Det finns tillräckligt med avfall och mikroorganismstammen har redan uppstått. Komposteringsprocessen startar, vilket kan konstateras från att temperaturen stiger. Observera termometerns läge vid det övre luftröret. Termometern ger riktgivande information om komposteringsfaser
  och temperaturen under den heta fasen. 
 6. Fortsätt att fylla på kompostorn normalt, tills kompostorn blir nästan full av avfall. Öppna tömningsluckan och töm komposten.

 

Användning av kompostorn vidköld

Värmen i kompostorn uppstår från förbränningen av avfall. Värmeisolering av Snabbkompostorn hindrar värmen från att läcka ut och bidrar därigenom till kompostorns funktion och att den hålls tinad. Komposteringen avbryts inte av mindre frost förutsatt att avfall sätts till kontinuerligt varje vecka och avfallsmängden är tillräcklig. Vid sträng köld eller om toaletten används sällan, svalnar kompostmassan och den kan t.o.m. frysa till på vintern.

Om kompostorns temperatur sjunker under 20 grader:

 1. Fortsätt att fylla på kompostorn normalt. 
 2. Ställ in luftväxlingsventilen under sträng kyla till det mindre, i läge 20–40. 
 3. Kontrollera att avluftsventilen i locket inte har frusit till. Lösgör ventilens lock samt avlägsna eventuell is. 
 4. Töm kompostorn genom tömningsluckan. Då uppstår det mera plats för avfallet och kompostmassan stimuleras av syretillsats och mekanisk finfördelning. 
 5. Gräv ner flaskor eller dunkar med varmt vatten i kompostmassans yta för att skapa varma förhållanden för mikroorganismerna. Frysningen skadar varken anordningen eller kompostmassan, som fortsätter att brytas ner senast då solen börjar värma igen på våren.

 

Tömning av Snabbkompostor

Ur Biolan Snabbkompostorn tömmer man kompost som har mognat till täckkompostfasen. Avfallet mognar till täckkompost inom 5–8 veckor från komposteringsprocessens start. För att komposteringen ska fortsätta så effektivt som möjligt, rekommenderas det att högst hälften av massan töms på en gång.

 1. Töm det material som har komposterats mest med hjälp av en spade med rak kant.  
 2. Fäst tömningsluckan och fäll den resterande kompostmassan på kompostorns botten med hjälp av uppluckraren eller en spade.

 

Rengöring av Snabbkompostorn

Olika mögelsvampar och strålrötor tillhör de nedbrytande organismerna i komposten och därför lönar det inte sig att tvätta bort dem. Luftväxlingsventilen och den eventuella sippervattenslangen rengörs vid behov, minst en gång per fem år.

Placering av kompostorn

Snabbkompostorn ska placeras på ett ställe, dit det är enkelt att föra avfall året om. Ett bra läge är, t.ex. vid porten bredvid soptunnan. Kompostorn ska placeras på bärande underlag på ett ställe där det inte samlas vatten. Det finns ett hål för sippervatten i kompostorns botten genom vilket eventuell vätska dräneras från kompostorn. Därför rekommenderas det att Snabbkompostorn installeras på markytan. Om kompostorn sätts på ett underlag av plattor eller stenar, är de bäst att avlägsna plattan eller stenarna vid dräneringshålet för sippervatten. Om kompostmassan är exceptionellt våt, kan det rinna sippervatten även från tömningsluckans undersida eller det kan sippra genom luftväxlingsventilen i Snabbkompostorns framvägg.

Om man vill placera Snabbkompostorn i t.ex. ett uteförråd, kan man installera en slangkoppling till sippervattenhålet och koppla till en slang, som leds till en golvbrunn eller en kanister. Mät upp sippervattenhålets diameter och välj en litet större koppling för att den ska sitta stadigt på plats.

Kompostering

Det att Snabbkompostorn används rätt bidrar till att massan komposteras effektivt samt att användningen och tömningen av kompostorn är bekväma. Tack vare kompostorns värmeisolering och luftväxlingssystem komposteras avfallet effektivt. Komposteringsprocessen börjar ordentligt då det finns tillräckligt med avfall i kompostorn, dvs. som regel upp till luftkanalens nivå. Avfallet når täckkompostfasen 5-8 veckor efter starten.

Kompostering

 • Lägg ett lager på ca fem centimeter med Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på bottnen.
 • Ställ in luftväxlingsventilen i framväggen till nästan stängt läge, dvs. så att nummer 20 i reglerskivan pekar uppåt.

 • Volym: ca 550 liter
 • Höjd: 120 cm, med locket öppet 190 cm
 • Bottenyta: 88 x 74 cm
 • Största mått: 115 x 115 cm (bredd x längd)
 • Arbetshöjd: 102 cm
 • Vikten på en tom kompostor: 54 kg
 • Vikten på en full kompostor: 250-400 kg
 • Lockets vokt under öppningen: 6 kg
 • Material: frostbeständig UV-skyddad polyeten
 • Isoleringsmaterial: freonlös polyuretan
 • Ventilation: reglerbar, patenterad
 • Ventilationsrör: tillverkad av rostfritt stål
 • Annat: termometer
 • Färg: grön, grå
 • Sippervatten: kan ledas ut kontrollerat genom öppningen i bakväggen
 • Garanti: täcker material- och tillverkningsfel 5 år, slitdelar 1 år

 

  


Relaterade produkter