Biolan Vinterströ
Biolan Vinterströ
Biolan Vinterströ
Biolan Vinterströ
Biolan Vinterströ Biolan Vinterströ Biolan Vinterströ Biolan Vinterströ
Biolan Vinterströ

Vinterströ är tillverkat av fiberhampa, barrträdsbark och torv. I ströet har det tillsatts rypskross som innehåller kväve och energi och därmed effektiverar kompostorns funktion. Barrträdsbarken håller kompostmassan luftig, vilket är speciellt viktigt med tanke på kompostens funktion. Fiberhampan och torven absorberar fukt och balanserar kompostmassans fukthalt.

Användning

Tillsätt Biolan Vinterströ varje gång då du sätter bioavfall i kompostorn. Lämplig dosering är i allmänhet hälften av den mängd bioavfall som har tillsatts i kompostorn. Om komposten är våt eller luktar ökas dosen. Du kan blanda färskt bioavfall i
kompostmassans ytskikt (till 10 cm djup). Täck till slut massans yta med ett strölager.

Förvaring

Skydda produkten för fukt. Det rekommenderas att den öppnade säcken förvaras i ett lockförsett kärl.

Tips för vinterkompostering:

  • Tillsätt bioavfall i kompostorn så ofta som möjligt.
  • Kompostorn ska tömmas också under vintern. I en kontinuerligt fungerande kompostor, t.ex. Biolan Snabbkompostor, finns den allra äldsta delen av kompostmassan på bottnen. Den har kommit förbi den heta fasen och har redan svalnat. Man ska tömma högst en tredjedel av kompostmassan på en gång.
  • Man kan stimulera en svalnad kompostor genom att hämta energi utifrån i kompostorn:
    • Blanda 0,5–1 liter kokande vatten eller t.ex. överlopps spad från en soppa i ca tre liter Biolan Vinterströ. Blanda den här massan med det yttersta skiktet av kompostmassan. Täck till slut massan med strö.
    • Gräv i kompostmassans ytlager ett stort vattenkärl, t.ex. en kanister på 10 liter, som är fyllt med hett vatten. Byt helst ut vattnet mot hett vatten dagligen.
    • Du kan också tillföra värme i kompostorn med en Biolan Kompostvärmare.


Relaterade produkter