Biolan Genomföringssats
Biolan Genomföringssats
Biolan Genomföringssats
  • en monteringssats för takgenomföring av ventilationsröret (Ø6 – 146 mm)
  • lämpar sig för de flesta takmaterial
  • innehåller en genomföringstätning, tätningsmassa och skruvar