Biolan Fällningskemikalie
Biolan Fällningskemikalie
Biolan Fällningskemikalie
  • Biolan Fällningskemikalie är en aluminiumbaserad kemikalie för Biolan Brunnreningsverk och Trio.
  • Förpackningsstorlek: 10 liter

Produktnummer: 70570600
VVS-nummer: 3623611

Biolan Fällningskemikaliens säkerhetsdatablad