Biolan Värmekabel
Biolan Värmekabel
Biolan Värmekabel

Installation

Med Biolan Värmekabel säkerställer du att filtret fungerar även under vinterförhållanden. Kabeln ska installeras inuti filtret enligt anvisningarna. Kabeln får endast kopplas till uttag med jordfelsbrytare.

I Biolan Gråvattenfilter Basic installeras kabeln enligt anvisningarna för Gråvattenfilter 70 och överflödig kabel träs in i utloppsröret.

Funktion

Filtrets värmeisolering, värmen i avloppsvattnet och värmeenergin från mikroorganismernas aktivitet minskar behovet av uppvärmning. Reningsverket tål lätt frost förutsatt att det är i fortlöpande drift. Reningsverket skadas inte av att filtret fryser, och därför behöver värmekabeln inte vara påkopplad under driftuppehållen i fastigheten.

Kabeln ansluts till ett uttag då uppvärmning behövs, t.ex. när du anländer till stugan. Kabelns effekt regleras automatiskt utifrån temperaturen inuti filtret. Tack vare detta är värmekabelns elförbrukning liten.