Biolan Oy – livsstil som främjar hållbar utveckling

Biolan Oy är ett finländskt familjeföretag som designar, tillverkar och marknadsför produkter som minskar den miljöbelastning som människans dagliga liv orsakar.

Hållbar utveckling är ett levnadssätt på Biolan: genom en produktutveckling som betonar hållbar utveckling och som utnyttjar återvunna råvaror har vi i 50 års tid designat och tillverkat produkter och lösningar för ett mer ekologiskt hållbart liv. Våra produkter för trädgård, krukväxter och ekologiskt boende är högklassiga och de tillverkas på ett naturenligt sätt med hänsyn till principerna om hållbar utveckling.

Biolans affärsverksamhet är internationell: våra produktionsanläggningar ligger i Finland, Estland och Kina. Dessutom deltar vi i olika utvecklingsprojekt världen över.

Biolan Group

Anställda totalt (2023): 180
Omsättning (2023): 56 miljoner euro

 

Solarthor Oy

Solarthor Oy fokuserar på utveckling och försäljning av solenergisystem i Finland.

Läs mer
Novarbo Oy

Novarbo är expert på yrkesodling och växthusteknik. Våra växtunderlag och gödselprodukter lämpar sig för såväl konventionell som ekologisk yrkesodling. Inom växthusteknik erbjuder vi lösningar för klimatstyrning i växthus och våra lösningar både sparar energi och ger ökad skörd. Utöver försäljning i Finland har Novarbo export till närmare 60 länder.

Läs mer novarbo.fi 
Favorit Tuote Oy

Favorit Tuote Oy tillverkar bland annat kompostorer, torrtoaletter och avloppsvattensystem av märket Biolan på sin sammansättningsfabrik och erbjuder högklassig kontraktstillverkning för industrin.

Läs mer favorit-tuote.fi
Biolan Baltic Oü
Biolan Baltic Oü är estniskt företag som förädlar torvprodukter. Cirka 50 procent av dess produktion går på export till olika delar av världen.
Biolan OOO
Biolan OOO är Biolans säljbolag i Ryssland, grundat 2009.
Biolan Suzhou Co. Ltd
Biolan Suzhou Co. Ltd är Biolans produktionsbolag i Kina.

Biolan Oy

Grundat 1974
Anställda (2023): 77
Omsättning (2023): 30 miljoner euro

 

Värderingar

Biolan betonar hållbara värden och ekologi i sin verksamhet. Företaget har en fortlöpande produktutveckling och en systematisk kvalitetssäkring.

 

”Med omsorg om vår personal och vårt kunnande utvecklar, tillverkar och marknadsför vi högklassiga produkter för yrkes- och hemmaodling, ekologiskt boende och ekologisk sanitet på ett lönsamt och kundorienterat sätt. Våra produkter minskar den miljöbelastning som människan orsakar.”

 

Föregångare inom hållbar utveckling

 

Vår verksamhet följer principerna om hållbar utveckling. Vi verkar på ett miljöetiskt godtagbart sätt inom våra egna verksamhetsområden. Vi minimerar och mäter centrala miljöolägenheter i vår verksamhet. Vår verksamhet styr våra intressegrupper att tillämpa samma verksamhetsprinciper.

 

Lönsamhet

 

God lönsamhet i affärsverksamheten säkerställer kontinuiteten i verksamheten och att Biolans värderingar kan verkställas.  Vi agerar långsiktigt.  Familjeföretaget Biolans kvartal är snarare 25 år än tre månader. Som grund för den ekonomiska planeringen använder vi mer långsiktiga drivkrafter, till exempel de totala effekterna under en produkts livscykel.

 

Utveckling

 

Vi går i spetsen för utvecklingen inom våra centrala verksamhetsområden. Vi förutser förändringar och reagerar kreativt och smidigt på dem. Vi förbättrar vår verksamhet hela tiden. Vår produktutveckling skapar nya lösningar och lösningsmodeller förbehållslöst och modigt. Vi försäkrar oss om att personalens kunskapsnivå upprätthålls och förbättras.

 

Kund- och konsumentorientering

 

Det är kunderna och konsumenterna som betalar vår lön. I samarbete med våra kunder vill vi hjälpa konsumenterna att göra genuint hållbara val. Vi håller det löfte vi har gett kunderna och konsumenterna.

 

Rättvisa

 

Biolan vill kombinera god personledning med affärsekonomiska realiteter. Rättvisa betyder inte att allt blir likadant. De anställdas löner beror på de individuella prestationerna, förmågorna och kunskaperna.

Produktion

De produkter som säljs för användning i Finland tillverkas huvudsakligen vid produktionsanläggningen i Eura. Vissa komposteringsprodukter tillverkas i form av intern underleverans inom företagsgruppen. Alla produkter, gödsel och växtunderlag som baserar sig på gödselråvara tillverkas på företagets egen produktionsanläggning i Eura. Produktionen pågår i tre skift fem dagar i veckan. Produkterna levereras från fabrikens eget lager eller via regionala lager med avtalstransporter direkt till detaljhandeln.

Biolans export kompletteras av dotterbolaget Biolan Baltic Oü som förädlar torvprodukter i Estland och vars totala produktion går på export till olika delar av världen. Cirka 60 procent av exporten levereras direkt från Estland och cirka 40 procent från Finland.

 

Produktsortiment

Biolan har ett högklassigt och omfattande produktsortiment med totalt cirka 100 försäljningsartiklar. Ta del av Biolans produkter.

 

Försäljning och marknadsföring av produkter 

Biolan Oy marknadsför sina egna och sitt dotterbolags produkter förutom i Finland även inom EU, Mellanöstern och Fjärran Östern, Sydostasien samt Nord- och Sydamerika. Betydelsen av export ökar hela tiden och utgör för närvarande cirka 20 procent av Biolan Oy:s omsättning. 

Kvalitets- och miljösystem

Biolan Group har ett certifierat kvalitets- och miljösystem. Kvalitetssystemet enligt standarden ISO 9001 och miljösystemet enligt standarden ISO 14001 visar att företagen i Biolan Group sätter stor vikt vid hållbar utveckling. Certifieringarna omfattar verksamheten i Biolan Oy, Favorit Tuote Oy, Novarbo Oy och Biolan Ekoasuminen Oy samt Biolan Baltic Oü i Estland. Certifieringarna innebär att företaget har förbundit sig till långsiktig verksamhetsutveckling och ständigt strävar efter att skapa bättre produkter och verksamhetssätt. 


Certifieringsrevisionerna har genomförts av det opartiska, externa certifieringsorganet DNV GL. Certifieringarna omfattar produktutveckling, tillverkning, kontraktstillverkning och försäljning av växtunderlag och gödsel, kompostorer, torrtoaletter, växthusteknik, solenergiprodukter och avloppsvattensystem. På Favorit Tuote Oy omfattar certifieringarna även kontraktstillverkning av plastprodukter.

 

 

ISO 9001 -certifiering 

 

ISO 14001 -certifiering

Historia

Biolan grundades i tiden av Hannes Kariniemi. Han var också den man som redan på 1960-talet lärde oss finländare att äta kyckling. Kariniemi var en djärv visionär med en oslagbar affärsinstinkt. I och med att kycklingproduktionen utvidgades, växte också gödselhögarna. Någon annan hade sannolikt betraktat gödselhögarna enbart som ett problem, men Hannes Kariniemi såg en utmärkt affärsidé i dem.

1974

Biolan Oy grundades och introducerade den första granulerade naturgödseln på världsmarknaden. Bolaget utvecklade produktionsutrustningen och -maskinerna själv.

1977

Biolan gjorde sina första exportaffärer.

 

1978 

Biolan lanserade Finlands första kompostor.

 

 

 

 

1984

Biolan deltog för första gången i den internationella trädgårdsmässan i Köln. Produktnyheten, en helt naturenlig näringspinne, väckte mycket uppmärksamhet.

 

1987

I Eura invigdes en ny gödsel-, mull- och torvfabrik, den modernaste i Europa.

 

1987

Euran Yrittäjät rf tilldelade Biolan ett företagarpris.

 

1987

Eura kommun tilldelade Biolan ett företagarpris.

1992

Vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro offentliggjordes namnen på de företag som hade förbundit sig till principerna om hållbar utveckling. Bland dem fanns även Biolan Oy. I ett test där kvalitetsegenskaper hos olika kompostorer jämfördes fick Biolans snabbkompostor på 220 liter som enda produkt den ansedda nordiska miljömärkningen Svanen. Biolan gjorde en av sina största investeringar i produktionsutrustning någonsin. Bland annat tog man i bruk en ny behandlingslinje för trädgårdsmylla. Även produktionslokalerna utvidgades.

 

Biolan tilldelades företagarpriset i Satakunta.

1995

Biolan tilldelades ett nationellt företagarpris.

Biolan fick Pro Eura-medaljen av Eura kommun.

 

 

2001

Produktsortimentet, som bestod av naturenlig gödsel, växtunderlag och kompostorer, utökades med minireningsverk för behandling av avloppsvatten.

 

2004

Biolan Gråvattenfilter tilldelades priset Innofinland.

 

2008

Novarbo-systemet, som utvecklats av Biolan och som möjliggör byggande av ett slutet växthus, belönades med priset Innofinland 08 i Satakunta.

 

2009

Novarbo-systemet vann den nationella processkategorin i tävlingen European Business Awards for the Environment.

 

2010

Novarbo-systemet deltog i den fortsatta tävlingen som omfattade hela Europa.

2010

Biolans nya ekologiska kontorsbyggnad, som representerar experimentell arkitektur, färdigställdes i Eura. Den är unik i sitt slag i hela världen.