Biolans produktutveckling

En förbehållslös produktutveckling enligt principerna för hållbar utveckling är en central del av Biolans affärsverksamhet.

Återvinning och hållbar utveckling styr produktutvecklingen på Biolan. Under varumärket Biolan finns endast noggrant utvalda produkter. Vår produktutvecklingsenhet testar och förbättrar våra produkter hela tiden och tar fram nya produkter utifrån kundernas behov. Våra produkter testas före lansering och kvaliteten övervakas under hela tillverkningsprocessen. Våra miljöprodukter utvecklas genom att prototyper testas i användning, till exempel som torrtoaletter eller kompostorer. Användarrespons och -erfarenheter hjälper oss att hitta bästa möjliga lösningar för olika kundgrupper.

I produktutvecklingsarbetet deltar vårt team tillsammans med framstående experter inom olika områden. Vi deltar bland annat i många av Tekes projekt.

Från första början har vi tagit fram produkter som bidrar till att minska den miljöbelastning som människan orsakar. Ansvarstagande är en viktig del av vår produktutveckling.