Ofta ställda frågor om kompostering

Ofta ställda frågor om kompostering

Ofta ställda frågor om kompostering

Hur och när bör man röra om i Snabbkompostorn?

I en välfungerande Snabbkompostor behöver man knappast röra om alls. Det är ventilationssystemet och strömaterialet som håller kompostmassan luftig. Man bör inte blanda lager som är i olika komposteringsfaser med varandra. Det översta avfallslagret kan man luckra upp till 30 cm djup med intervall av några veckor. Kompostuppluckraren används så att den trycks in i kompostmassan rakt uppifrån och lyfts upp igen samma väg.

I vilket läge bör Snabbkompostorns luftväxlingsventil stå under olika faser? Det finns en reglerbar luftväxlingsventil i Snabbkompostorns framvägg, genom vilken kompostorn får den nödvändiga luften. Då komposteringen startar och kompostorn ännu inte har värmts upp, ställs ventilen i position 20. Då står reglerskivans nummer 20 vid skivans övre kant, såsom bilden "stängt-läge" visar.

Då komposten börjar värmas upp, ställs luftväxlingsventilen till den större. Man kan vrida skivan åt båda hållen. Då temperaturen överstiger 30ºC, får ventilen vara helt öppen dvs. nummer 100 står vid skivans övre kant, såsom bilden "öppet-läge" visar. Om komposten i fortsättningen börjar svalna, ska man minska luftväxlingen i komposten genom att ställa in ventilen till det mindre. I praktiken hålls luftväxlingsventilen i allmänhet i öppet-läge på sommaren och i stängt-läge på vintern.

Stängt

Öppet

Varför finns det flugor i hushållsavfallskomposten och hur kan man bli av med dem?

Flugorna kommer in i komposten därför att de lockas av lukten. Oftast kommer de in i komposten några veckor efter att den tagits i bruk då komposteringen ännu inte har startat ordentligt. Vanligtvis försvinner flugorna då komposten blir varmare.

För att förstöra flugornas ägg, vänd om kompostens yttre skikt djupare till kompostens varma del. Flugornas larver dör vid 43ºC temperatur.

Man kan bespruta flugorna med pyretrinbaserat bekämpningsmedel (t.ex. Bioruiskute S, Raid). Dessa ämnen hindrar inte komposteringen. Ämnet är inte effektivt för flugornas ägg eller puppor, utan besprutningen ska fortsättas med ett par dagars mellnarum i minst en vecka.

Ett längre verkande skydd mot flugor får man med flugbakterieprodukter, som säljs i jordbruksaffärer bl.a. under produktnamnem ”DeLaval Larvicide Bio” och ”Stopper Bio”. Bakterien kan leva i komposten en tid. Den parasiterar flugans larv och dödar den. Bakterieprodukten verkar endast på unga fluglarver och därför syns dess verkan först ett par tre veckor efter behandlingen.

Vilket är det effektivaste sättet att få trädgårdsavfall att brytas ner?

Trädgårdsavfall bryts ner snabbare i en kompostor än i en öppen kompost. Komposteringen är enklast om man har två kompostorer. Då kan man låta komposten i den ena kompostorn mogna färdigt medan man fyller den andra. Man börjar fylla komposten genom att lägga ett luftigt bottenlager. Då man fyller komposten bör man komma ihåg den tredelade regeln: luftighet, fuktighet och näringsämnen. Komposten vänds en eller två gånger om året för att de substanser som inte bryts ner ska flyttas från kompostens ytterkanter till det hetaste stället i kompostens mitt. Komposteringen sker inte om avfallet är för torrt; därför bör komposten vattnas vid behov. Om man använder Biolan Trädgårdskompostor eller Miljökompostor Sten, behövs mindre vattning än i en öppen kompost. Då man komposterar trädgårdsavfall, i synnerhet löv på hösten, lönar det sig att använda näringstillsatser för att försnabba komposteringen. Man sätter Biolan Kompostaktivator eller Biolan Naturgödselgryn bland kompostmassan. På vintern fryser trädgårdskompostorn till, men på våren fortsätter komposteringen igen. I en trädgårdskompostor mognar trädgårdsavfallet till kompostmylla på ca 1-2 år.

Kan man kompostera allt trädgårdsavfall?

Det lönar inte sig att sätta allt möjligt trädgårdsavfall i komposten. Till exempel en del växtsjukdomar och ogräs kan överleva i komposten och spridas till övriga ställen i trädgården då komposten används.

I en fungerande kompost kan man sätta:

 • äpplen som drabbats av fruktmögel
 • skorviga potatisknölar
 • vinbärs- och rönnblad med rostsvampar
 • växter som lider av svartfläckssjuka eller gråmögel
 • skott och blad av vinbär och krusbär med larver och löss
 • blad skadade av gallkvalster

Man kan sätta i komposten flisade eller övertäckta

 • vinbärskvistar med gallkvalster
 • jordgubbsbuskar och revor med kvalster
 • blad och skott med mjöldagg
 • potatisknölar som har drabbats av bladmögel eller viros

Man får inte sätta i komposten

 • knölar eller mylla som är infekterade av potatisål
 • rötter eller lök som har skadats av kålflugor, lökflugor eller morotsflugor
 • rötter eller mylla med klumprotsjuka
 • lök med vitröta
 • potatis med ringröta
 • avfall från rotsakskällare på våren
 • rötter eller frön av kvickrot eller övriga mångåriga ogräs

Kan man kompostera livsmedelsavfall i en trädgårdskompostor?

En hushållsavfallskompostor som innehåller livsmedel bör vara tät mot skadedjur, dvs. den bör vara försedd med en ordentlig isolering mot gnagare och ha ett tätt lock. Dessutom förutsätter regionala avfallshanteringsbestämmelser, i synnerhet i tätorter, att kompostorer för hushållsavfall även bör vara värmeisolerade.

I glesbygden, där det inte krävs att kompostorn värmeisoleras, är det möjligt att kompostera hushållsavfall i en oisolerad trädgårdskompostor, såsom Biolan Trädgårdskompostor eller Miljökompostor Sten. Som extra utrustning för Biolan Trädgårdskompostor levereras en bottenkorg av stål, som förhindrar gnagare från att komma in i kompostorn. Miljökompostor Sten är tät mot skadedjur som sådan. Sommartid, i synnerhet på stugan, räcker en trädgårdskompostor som är isolerad mot gnagare till för kompostering av hushållsavfall.

Lönar det sig att skaffa en Snabbkompostor 550 för en enda familj? Snabbkompostor 550 är avsedd för användning av flera hushåll; en enskild familj klarar sig bra med Snabbkompostor 220. Om det finns plats kan man sätta även trädgårdsavfall i båda kompostorerna, men det lönar sig inte att skaffa sig en för stor värmekompostor för detta ändamål. I en kompostor av rätt storlek komposteras avfallet snabbare än i en för stor kompostor.

Kan man kompostera kött- och fiskrester?

Ja. En bra tumregel är att allting som en gång har varit levande kan komposteras. Ben hinner ändå vanligtvis inte förmultna i kompostorn. I synnerhet bör man vara försiktig med fågelben som spjälks till vassa flisor så att hundar inte hittar dem senare bland kompostmyllan. Det lönar sig att täcka kött- och fiskrester ytterst omsorgsfullt med strömaterial så att de inte luktar och lockar till sig flugor.

Varför sker det ingenting i min kompostor? 

Det är vanligt att en kompostor står stilla i början då det ännu inte har samlats tillräckligt med avfall. Först då Snabbkompostorn är ungefär halv full börjar nedbrytningen och då börjar också temperaturen stiga. På vintern startar komposteringen trögare än på sommaren.

Också det att komposten har blivit färdig kan vara orsak till lugnet. Om man då tittar på massan i den nedre luckan endast ser äggskal, apelsinskal eller annat som bryts ner långsamt är komposten färdig att tömmas. Då man tömmer kompostorn bara delvis ofta gör att den återstående massan bryts ner snabbare.

Nedbrytningen blir långsammare om kompostorn är för torr. Massan bör vara fuktig (men inte våt). Även brist på näringsämnen kan stanna processen. Detta är vanligt i en trädgårdskompostor där det finns mycket växtrester. Hushållsavfallets kvävehalt är vanligtvis mycket hög.