Ofta ställda frågor om avloppsrening

Ofta ställda frågor om avloppsrening

Ofta ställda frågor om avloppsrening

Hur fungerar en värmekabel och kan man installera den i filtret i efterskott?

Biolan Värmekabel, som håller filtret tinat, ansluts vid behov till stickdosan t.ex. då man kommer till stugan. Kabelns effekt regleras automatiskt enligt filtrets invändiga temperatur. Installationen är enkel med hjälp av de med bilder försedda anvisningarna även i efterskott.

Tål Gråvattenfilter tvättmedel från tvätt- och diskmaskiner?

Ja, om medlen doseras enligt tillverkarens anvisningar. När det gäller tvättmedel rekommenderas sådana som har beviljats det nordiska miljömärket eller EU-blomman, eftersom dessa medel innehåller mindre tensider, fosfor och tillsatsämnen som är skadliga för miljön.

Omfattar leveransen av Biolan Brunnreningsverk även slamavskiljare? 

Nej, reningsverket innehåller den teknik som ska installeras i brunnarna. Betongbrunnarna bör man skaffa sig skilt.