Biolan Simplett Plus
Biolan Simplett Plus
Biolan Simplett Plus Biolan Simplett Plus
Biolan Simplett Plus
 • Separerar urin från fast avfall 
 • Kräver inte anslutning till vare sig el eller vatten
 • Lätt att installera på golv
 • Lätt att tömma 
 • Kan användas inomhus eller utomhus, även i kalla utrymmen
 • Försedd med behållare och strödoserare
 • Tillverkad av polyetenplast
   

Torrtoaletten Biolan Simplett Plus kan installeras direkt på golvet och användas både inomhus och utomhus. Simplett Plus-toalettens funktion baseras på att fast avfall och vätska separeras i sitsdelen. Varken vatteneller elanslutning krävs för toaletten.

När du använder torrtoaletten Simplett Plus ska du alltid sitta ner, så att vätskan och det fasta avfallet separeras. När toaletten används de första gångerna rekommenderar vi att du är särskilt uppmärksam på din sittposition, så att urinen leds till rätt ställe.

Kom ihåg att instruera dina gäster i hur toaletten används.

Utöver toalettavfall kan du i Simplett Plus även lägga toalettpapper och komposterbara våtservetter.

Följande får inte läggas i toaletten:

 • bindor, skräp
 • kemikalier, kalk
 • rengöringsmedel, tvättmedel, tvättvatten
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor

Använda strömaterial

Att använda lämpligt strömaterial är ytterst viktigt för fullgod toalettfunktion. Vi rekommenderar Biolan Toilet Bulking Material. Innan toaletten börjar användas ska du strö ut ett ca
två cm tjockt strötäcke på kärlets botten. Fyll ströbehållaren med strömaterial. Tryck på dispenserknappen för att tillsätta mer strö endast när du har använt toaletten för att göra ”nummer två”. 

Tömma kärlet

När kärlet i toaletten har fyllts ska det tömmas i komposten. Öppna låshakarna bakom ströbehållaren och fäll ner behållaren på sitsen. Öppna behållarens lock. Lyft upp kärlet från enheten och töm det. Sätt tillbaka det tömda kärlet i enheten, stäng locket, lyft upp ströbehållaren och lås spärrhakarna. Om en biologiskt nedbrytbar påse används i behållaren ska innehållet och påsen placeras separat i komposten, för att effektivisera komposteringsprocessen. Du kan även placera lite tidningspapper längst ner i kärlet, under strömaterialet.

Tömma vätsketanken

Töm vätsketanken vid behov, dock alltid före vintersäsongen. Detta för att förhindra att tanken går sönder vid köldgrader. Urin innehåller många näringsämnen, i synnerhet i kväve. Urinen kan användas direkt som gödsel i trädgården, förutsatt att man späder det med vatten till koncentrationen 1:5. Alternativt kan den outspädda urinen användas som gödning, förutsatt att den först förvaras i tre månader. 

Placera Biolan Simplett Plus vågrätt golvytan. När du väljer en plats för produkten ska du ta hänsyn till ventilationskrav och att vätska måste avlägsnas. Säkerställ att det finns utrymme för att använda och sköta produkten. Produkten ska placeras så att ventilationsröret kan avslutas utomhus. Lämna utrymme runt enheten och väggen så att tömning kan utföras problemfritt.

Teknisk information:

 • Djup: 680 mm
 • Bredd: 530 mm
 • Sitshöjd: 465 mm
 • Höjd: 1020 mm
 • Vikt: cirka 10 kg
 • Volym, kärl: 28 liter
 • Yttre diameter, dräneringsrör: 32 mm
 • Dräneringsrörets längd: 335–935 mm


Relaterade produkter