Torrtoaletter 

Torrtoalett underlättar hanteringen av avloppsvatten

Belastningen av avloppsvatten kan minskas genom att en del av smutspartiklarna tillvaratas redan innan avloppsvattnet leds till det egentliga hanteringssystemet. Den mest lämpliga lösningen är att ersätta vattentoaletten med en torrtoalett. Då komposteras det fasta materialet, och urinen kan samlas in separat och eventuellt användas som gödsel i trädgården. Detta innebär att endast BDT-vattnet (bad, disk och tvätt) behöver renas. Även BDT-vattnet kräver en noggrann hantering för att det ska bli fullständigt rent, men reningseffekten kan vara lägre än när allt avloppsvatten hanteras tillsammans.

En välplanerad torrtoalett är presentabel, luktfri, lätt att tömma och framför allt bekväm att använda.

Välj toalett och installationslösningar till stugan eller hemmet noggrant för att garantera att den fungerar smidigt.

Torrtoaletter

Guide för välfungerande torrtoalett