Biolan – materialbank

I Biolans materialbank har vi samlat material som kunder, medier och olika samarbetspartner kan ha nytt av. Användning av materialet i materialbanken är tillåten endast i sådana sammanhang som gäller Biolan.

Gå till Biolans bildbank

Observera: Materialet i materialbanken är upphovsrättsskyddat och användning av material för något annat ändamål, på ett vilseledande sätt, på ett sätt som strider mot god affärssed eller på något annat sätt som är opassande för Biolan är förbjuden. Biolan förbehåller sig alla immateriella rättigheter till innehållet i materialbanken, med undantag av ovan nämnda nyttjanderätt. Biolan har rätt att närsomhelst förbjuda användning av materialet genom att ensidigt meddela om det. Till övriga delar iakttas upphovsrättslagen. Vid behov kan nyttjanderätten till materialet kontrolleras med Biolan. Mer information lämnas på: riikka.kerttula@biolan.fi