Kompostering på vintern

Kompostering på vintern

Kompostering på vintern

 

Om man komposterar biofall året om behöver man en värmeisolerad kompostor. För att upprätthålla temperaturen är Biolan Snabbkompostor försedd med ett fem centimeter tjockt lager av uretan, som även täcker bottnen. Värmeisoleringen betyder inte att utetemperaturen inte skulle inverka på temperaturen i kompostorn. Då vädret blir kallt, kyls även kompostorn av. Nedbrytningen fortsätter även då det är kallt, men den sker långsammare än då det är varmt. Först då massan fryser till upphör all nedbrytning. Tillfrysningen skadar inte kompostorn eller kompostmassan, men kompostorn blir full snabbare än vanligt.

Kuvagalleria1

Det bästa sättet att upprätthålla kompostorns funktion är att sätta till avfall regelbundet. På detta sätt får de nedbrytande organismerna kontinuerligt föda och den värme som de genererar håller processen i gång. Om komposten är i fara att frysa, man kan värma den upp till exempel genom att sätta en kanister fylld med varmt vatten på eller in i kompostmassan. Det är viktigt att använda strömaterial även på vintern. Utan det packas avfallet ihop för mycket och då vädret igen blir varmt börjar ruttnandet förorsaka luktolägenheter.

Man kan ställa in ventilationen på en Snabbkompostor med hjälp av reglerskivan ovanför tömningsluckan. På vintern blir nedbrytningen långsammare, vilket innebär att även förbrukningen av syre i kompostorn minskar. Därför kan reglerskivan vara i läge där reglagets bredaste del (vid nummer 20) pekar uppåt. Då är luftöppningen öppen bara till 20 %.

Det är möjligt och även lönsamt att tömma Snabbkompostorn även på vintern. Man kan sätta tömd kompost antingen direkt på växternas rötter eller i en hög i väntan på våren.

Kuvagalleria2