Felsökningsschema för komposten

Felsökningsschema för komposten

Felsökningsschema för komposten

 

Komposten luktar illa

Komposten blir inte varm och den luktar ruttet
 • Komposten är förvåt och/eller förkompakt
 • Rör om i kompostennoga och tillsättgrovt blandmaterial
 • Lukten försvinnerinom några dagar ochkomposten börjarfungera normalt
Komposten är het ochluktar ammoniak
 • Tillsätt mera surt blandmedel (t.ex. torv eller barkströ) 
 • Som första hjälp tillsätts på kompostens yta ett par centimeters lager av ovannämnda blandmaterial  
 • Luckra inte uppkomposten för ofta

Komposten blir inte varm, men luktar inte heller illa

Fuktighetenär lämplig
 • Komposten har förmultnat så långt, att värmefasen är förbi 
 • Töm komposten och börjafylla på nytt
För torrt
 • Vattna ordentligt helst med varmt vatten
För litekväve
 • Tillsätt ikomposten t.ex. hönsgödsel eller kompostaktivator

Det är flygor i komposten

 • Om komposten luktar,blanda om i den och tillsätt ordentligt med blandmedel 
 • Vänd kompostens ytdel, där flugorna lagt ägg, djupare ned i komposten. Fluglarverna dör i ca 43 graderstemperatur 
 • Skölj Kompostorns innerväggar och -lock med hett vatten 
 • Om du är tvungen att använda gift, ta då pyretrin, som sönderdelas i komposten

Det finns myror in komposten

 • Komposten är sannolikt för torr
 • Vattna noggrant och rör om i komposten

Det finns mögeleller svampor i komposten

 • Om det i komposten växer mögel ellersvampar, är det inget skäl att oroasig, ty de hör vardera till kompostens nedbrytare.