Anläggning och skötsel av olika komposttyper

Anläggning och skötsel av olika komposttyper

Anläggning och skötsel av olika komposttyper

 

Komposthög

Bygg komposthögen nära den plats där avfallet uppkommer; vid köksväxtlandet eller bak på gården. Rätt plats för komposten är skyddad, men inte i en mörk vrå. Anlägg inte komposten i en sänka som samlar vatten. Håll i mån av möjlighet komposten på samma plats från år till år, då finns maskar och andra nedbrytare färdigt i marken.

På botten av komposthögen läggs t.ex. flis, vass eller små kvistar för att garantera att komposten får luft. Kom dock ihåg, att ett luftigt bottenskikt inte hjälper, om du gör själva komposthögen alltför kompakt. Bygg upp komposthögen som en tårta, i tunna lager om cirka 5 cm och kom ihåg följande grundregler: luftighet, fuktighet och näringsämnen. Turvis fuktiga, kvävehaltiga och grova, kolhaltiga avfall.

Strö mellan lagren några spadar mylla eller gammal kompost. De hjälper komposten att binda fukt och ger den nödvändiga mikrobstammen. Tillsätt kväve i trädgårdskomposten till exempel som Biolan Kompostaktivator eller Naturgödsel.

Om avfallet är torrt, vattna då komposten redan i uppbyggnadsskedet. Det är svårt att få en färdig kompost jämnt fuktad. Gör komposthögen tillräckligt stor så att den orkar brinna. Lämplig bredd för en komposthög är 1,5 - 2 m och höjd 1 - 1,5 m. Högens längd kan sedan väljas enligt behovet.

Då komposten är lämpligt stor, är det bra att täcka den med cirka 10 cm mylla eller torv. Torvlagret gör att det avdunstar mindre fukt och näringsämnen från högen. Överst kan du ännu lägga ett cirka 10 cm tjockt täcke av gräs eller halm, som håller komposten varm länge.

En komposttermometer med långt skaft gör att du kan följa med temperaturen i komposten. Då du byggt upp din kompost rätt, borde den på några dagar värmas till minst + 30 grader. Om så inte sker, kan du i felsökningsschemat se efter orsaken.

Om du i komposten lägger ogräs, observera detta:

Ogräsfrön och rötter förlorar sin grobarhet då de för några dagar hålls i en kompost som är minst + 55 grader varm. I en icke isolerad kompost uppnås den temperaturen bara mitt inne i komposten. Gräv alltså alltid ner ogräsen i kompostens mitt, på det hetaste stället. Säkrast är det att först låta ogräsen torka t.ex. på svart plast innan de läggs i en icke isolerad kompost.

Till skötseln av en komposthög hör framför allt att iaktta fuktigheten. I synnerhet under värmeböljor på sommaren kan bevattning behövas till och med varje vecka.Komposthögen mognar snabbare, om du svänger om den en eller två gånger i året. Lättast är att svänga alltihop till en ny hög bredvid den gamla. Se till att ytan av komposten, som är minst förmultnad, kommer i mitten av den nya högen för att garantera att komposteringen sker jämnt. Bevattna komposten, om den verkar torr.

En komposthög blir färdig på 1-3 år.


Icke isolerad trädgårdkompostor

Det går enklast att sköta en icke isolerad kompostor, om man har två kompostorer: man kan låta den ena kompostorn stå och mogna i fred så länge man fyller den andra. Placera också trädgårdskompostorn på en skyddad plats, där det inte samlas vatten.

Trädgårdskompostorn sköts som en komposthög. Man börjar fylla kompostorn med ett luftigt bottenskikt. Avfall läggs i kompostorn efterhand som det bildas avfall i trädgården. Igen bör man komma ihåg luftighet, fuktighet och näringsämnen. Se speciellt till att komposten har lämplig fuktighet. I synnerhet längs kanterna torkar komposten lätt.

Det är bra att en eller två gånger i året svänga om innehållet i kompostorn, för att kanterna som inte förmultnat kommer in i mitten av komposten där det är hetast.

En icke isolerad kompost fryser i allmänhet under vintern. Frysningen förstör inte komposten, utan på våren fortgår förmultningen igen då komposten tinat. Till vintern är det bra att samla snö runt trädgårdskompostorn som värmeisolering. På våren då solen börjar värma, väcker man komposten genom att hälla i ett par ämbar hett vatten och röra om.

Trädgårdsavfallet i en icke isolerad kompostor mognar till kompostmylla på cirka 1-2 år.


Snabbkompostor

Om du komposterar hushållsavfall, skaffa då en ordentlig värmeisolerad värmekompostor. Då du väljer värmekompostor ska du fästa uppmärksamhet vid värmeisoleringen. Isoleringen ska vara minst 5 cm tjock för att komposteringen skall lyckas också vintertid. Också kompostorns lock bör vara ordentligt isolerat, för största delen av värmen försvinner genom locket.

Förutom vid värmeisoleringen skall uppmärksamhet fästas också vid kompostorns storlek; en alltför liten kompostor klarar inte av att hantera avfallet från hushållet, en alltför stor igen hålls inte i funktion med en för liten mängd avfall. Om du bara komposterar hushållsavfall, räcker en ca 200 l stor kompostor för en familj på fyra personer. Maximistorleken för en värmekompostor för en familjs bruk torde vara cirka 400 l.

Hur de olika här nämnda modellerna skall skötas framgår ur tillverkarens bruksanvisningar. Nedan ges dock allmänna råd för användning av värmekompostorer.

  • Placera kompostorn på en vindskyddad plats så, att det är lätt att föra dit avfall också på vintern.
  • Lägg på kompostorns botten ett cirka 10 cm tjockt lager av ett poröst blandmedel, t.ex. Biolan Barkströ för komposten och torrklosetten.
  • Fyll värmekompostorn efter hand som avfall uppkommer i köket eller på tomten. Det är viktigt att använda blandmedel i kompostering av hushållsavfall. Täck gärna varje avfallssats som läggs i komposten med ett tunt lager blandmedel, så lockar inte avfallet på kompostytan till sig flugor.
  • I en värmekompostor sker förbränningen snabbt, därför behöver komposten mycket syre. Blanda om komposten enligt tillverkarens anvisningar. I egnahemshus räcker det i allmänhet att man rör om en gång i månaden. I husbolag samlas det snabbare avfall och det kan behövas en omrörning till exempel en gång i veckan. Användningen av blandmedel och behovet av omrörning är förknippade med varandra: ju mindre man använder blandmedel, desto lättare komprimeras komposten och kräver mera omrörning.
  • I en väl fungerande sjunker avfallet starkt ihop och temperaturen hålls över + 40 grader. Om du i komposten lagt ogräs, se då till att temperaturen åtminstone för några dagar stiger till över + 55 grader för att ogräsfröna skall förstöras.

På vintern sjunker temperaturen också i värmekompostorn, om det samlas bara lite avfall. Detta är inte skadligt för komposten. Du kan lätt "väcka" komposten genom att hälla i hett vatten, i vilket du tillsatt kompostaktivator.

I en värmekompostor nedbryts avfallet mycket snabbt. Du kan tömma så kallad snabbkompost ur kompostorn redan efter cirka 6-7 veckor.