Komposteringsguide

Komposteringsguide

Komposteringsguide

Genom att kompostera sparar du naturen omkring dig och även pengar. Om du kan använda den mylla som uppstår i din egen trädgård, lönar det sig absolut att kompostera själv. Då behöver man inte transportera avfallet, du sparar kostnader för avfallshantering och får gratis rent jordförbättringsmedel. Också husbolag har sparat tusentals mark i året genom att kompostera sina egna hushålls- och gårdsavfall. Enligt andan i den nuvarande lagstiftningen om avfall borde allt återvinningsvärt avfall utnyttjas. Soptippen är inte den rätta platsen för bioavfall.