Vad kan man/kan man inte lägga i komposten

Vad kan man/kan man inte lägga i komposten

Vad kan man/kan man inte lägga i komposten

 

Trädgårdskompost

Trädgårdsavfallså som
 • löv
 • blast
 • gräsklipp
 • krossadegrenaroch blomstjälkar
 • torkatogräs
Hushållsavfall, som inte lockar gnagare, t.ex.
 • blommylla och växtrester
 • rensavfall från svampar och bär
 • uppsopatdamm

Sjuka växtdelar och ogräsfrön kräver värme för att förstöras (i allmänhet över 55°C). Därför lönar det sig att kompostera dem endast i en välfungerande kompost eller inte alls (se sista kapitlet). Annars återförs patogenerna med den nya myllan till trädgården.Äpplen med fruktmögel, skorviga potatisknölar, löv med rostsvampar, växter som har skadats av svartfläckssjuka, gråmögel eller gallkvalster samt delar av vinbär och krusbär med larver och löss kan man sätta i komposten som sådana. Som flisade kan man kompostera vinbärskvistar med gallkvalster, jordgubbsdelar med kvalster, växter med mjöldagg samt potatisar som har drabbats av bladmögel eller viros.

Hushållskompost

Alltträdgårdsavfall
Allt hushållsavfall såsom
 • skal från frukter och grönsaker
 • kött- och fiskrester m.fl. matrester
 • kaffe- och tesump inklusive filterpåsarna
 • kok- och sköljvatten
 • mjukt och fuktigt papper
 • äggskal
 • keldjurenslämningar
 • naturfiber ismå bitar
Sätt inte i komposten
 • avfall som ej förmultnar: plast, glas, gummi, läder
 • giftiga ämnen: rötskydds- och desinficeringsmedel, gifter, målning, lösningsmedel.bensin m.m.
 • dammsugarpåsarsom kan innehålla t.ex. glassplitter
 • tobaksfimpar eller färgat reklampapper,som innehåller tungmetaller
 • stora mängder papper på en gång
 • aska eller kalk som gör komposten för basisk
 • på grund av spridningsfaran får man inte heller sätta i komposten frön av kvickrot eller övriga mångåriga ogräs, mylla eller knölar som är infekterade av potatisål, växter som har skadats av kålflugor, lökflugor eller morotsflugor, rötter eller mylla med klumprotsjuka, lök med vitröta, potatis med ringröta eller avfall från rotsakskällare på våren.