Biolan Biowaste Composter
Biolan Biowaste Composter
Biolan Biowaste Composter Biolan Biowaste Composter
Biolan Biowaste Composter

Biolan Biowaste Composter är avsedd för kompostering av köksavfall året om. Den värmeisolerade konstruktionen och det effektiva luftväxlingssystemet producerar kompost snabbt. Biolan Biowaste Composter är dimensionerad för en familjs bioavfall. När Biolan Biowaste Composter används på rätt sätt komposteras massan effektivt och kompostorn är bekväm att använda och tömma.

Kompostorn är avsedd för biologiskt nedbrytbart avfall.

Lägg inte något sådant i kompostorn som förhindrar komposteringen eller som inte komposteras, till exempel:

 • plast, gummi, glas, läder
 • kemikalier, rötskydds- och desinfektionsmedel, målarfärg, lösningsmedel, bensin
 • tvättmedel, tvättvatten
 • kalk
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor
 • dammsugarpåsar
 • färgat reklampapper
 • stora mängder med papper på en gång

Påfyllning

 • Töm bioavfallskärlet i kompostorn. Ju grövre avfall du lägger i komposten, desto längre tid tar det för avfallet att brytas ned.
 • Om du använder biologiskt nedbrytbara påsar, töm dem i kompostorn och lägg själva påsen separat i kompostorn.
 • Täck alltid avfallet med Biolan-strö. En lämplig mängd är 1/3–1/2 av den mängd avfall som tillsattes. Använd mer strömaterial om avfallet är vått.
 • Fortsätt påfyllningen i den takt som avfall bildas. Sträva efter att lägga avfall i kompostorn flera gånger i veckan. Detta är särskilt viktigt under den kalla tiden på året.
 • Luckra upp det färskaste avfallet, dvs. 20–30 cm från ytan. Du behöver inte nödvändigtvis luckra upp avfallet vid varje påfyllning. Ju mera generöst du tillsätter strömaterial, desto mindre behöver massan luckras upp.
 • Blanda inte om i kompostorn ända ned till botten. Då finns det risk för att det redan nedkylda nedersta lagret kyler ned den kompostmassa som är i uppvärmningsfasen.

Tömning

 • Biowaste Composter ska tömmas året runt. Töm kompostorn när den är nästan full med avfall. Under den kalla tiden på året ska kompostorn tömmas oftare än under den varma. Tömningen gör att syrehalten i kompostorn ökar, vilket ofta får temperaturen att stiga.
 • Töm kompostorn i mindre omgångar på vintern. På sommaren kan du tömma mer åt gången, dock högst hälften av innehållet.
 • Öppna tömningsluckan (del 5) och gräv ut massa nedre vägen med en spade.
 • Rengör också under vätskesepareringsskivan (del 15) och försäkra dig om att sippervattenslangen inte är tilltäppt.
 • Om den massa som du grävt ut är väldigt våt, ska du tillsätta ett par spadar med Biolan-strö på botten av kompostorn.
 • Stäng tömningsluckan.
 • Tryck ned massan ovanifrån, till exempel med en spade. Enklast är det att börja från hörnen. Var försiktig så att inte luftkanalen i mitten av kompostorn går sönder.
 • Töm sippervattenbehållaren vid behov.

 • volym: cirka 200 l
 • kapacitet (beroende på avfallsmängd och -kvalitet): 1–6 personer
 • bottenyta (b x d) 54 x 54 cm
 • lockets yta (b x d) 62 x 63 cm
 • kompostorns höjd 100 cm
 • arbetshöjd 91 cm
 • tom kompostor, vikt cirka 21 kg
 • fylld kompostor, vikt 100–150 kg
 • lockets vikt när det öppnas 1.5 kg
 • sippervattenhålets diameter 32 mm


Relaterade produkter