Biolan Bokashi
Biolan Bokashi
Biolan Bokashi Biolan Bokashi
Biolan Bokashi

Med Bokashi avses fermentering av organiskt material med hjälp av mikrober. Fermenteringen sker med hjälp av EM-mikrober (effective micro-organisms) i en syrefri miljö i Bokashi-behållaren. 

Med Bokashi avses fermentering av organiskt material med hjälp av mikrober. Fermenteringen sker med hjälp av EM-mikrober (effective micro-organisms) i en syrefri miljö i Bokashi-behållaren. 

I Bokashi-kärlet kan du lägga:

 • vegetabiliskt bioavfall
 • små mängder kött och fisk

I Bokashi-kärlet kan du inte lägga:

 • annat än bioavfall
 • stora mängder kött eller fisk
 • aska
 • stora ben
 • djurspillning
 • vätskor

Bruksanvisning för Bokashi

Lägg ett tunt skikt bioavfall i Bokashi-kärlet. Det första skiktet läggs på mellanbottnen. För att påskynda fermenteringen bör stora bitar bioavfall skäras ner till mindre bitar, så att mikroberna kan inleda fermenteringen så effektivt som möjligt. Strö alltid cirka 2 msk Biolan EM®-strö ovanpå bioavfallsskiktet när du lägger nytt bioavfall i kärlet. Komprimera bioavfallet med komprimeringsskivan. Låt skivan ligga kvar ovanpå bioavfallsskiktet.

Du kan lägga till högst 1 l bioavfall åt gången. Stäng alltid det gångjärnsförsedda locket på Bokashi-kärlet noggrant med hjälp av stängningsmekanismen.

Öppna inte Bokashi-kärlet i onödan. Fyll på med bioavfall till exempel en gång per dygn. Förvara det bioavfall som ska läggas i Bokashi i ett kärl med lock i köket.

Vid fermenteringen produceras lakvatten på Bokashi-kärlets botten. Det är lätt att avlägsna vattnet genom att via kranen regelbundet tappa det i ett lämpligt kärl eller i avloppet.

När Bokashi-kärlet är fullt ska du stänga locket noggrant och förvara kärlet två veckor i rumstemperatur. Under denna tid kan du tappa lakvatten ur kärlet då och då. Under fermenteringen kan det bildas gaser, som ska släppas ut genom att öppna locket på kärlet. Stäng därefter alltid locket med hjälp av stängningsmekanismen.

Skölj Bokashi-kärlet med vatten när du har tömt det. Avlägsna också mellanbottnen och skölj den separat.

Efterbehandling av den fermenterade massan

Det fermenterade materialet kan inte användas som sådant till
växtunderlag eller gödsling. Det ska efterbehandlas genom kompostering. Välj ett alternativ för efterbehandling som inte lockar skadedjur. Den fermenterade massan kan efterkomposteras till mylla till exempel i en kompostor som är skyddad mot skadedjur (t.ex. Biolan Snabbkompostor 220eco, Biolan Stugkompostor) genom att blanda massan väl med innehållet i kompostorn.

Du kan ha ett separat kärl för efterbehandling där du varvar använd eller näringsfattig mylla och fermenterat bioavfall. Täck bioavfallet med mylla och låt det komposteras minst två veckor, tills du inte längre kan urskilja bioavfall i myllan.

Utnyttja lakvatten från Bokashi

Bokashi-lakvattnet är näringsrikt och lämpligt som gödselmedel. Späd ut lakvattnet med vatten i förhållandet 1:100 för gödsling

Förpackningen innehåller

 • Bokashi-kärl 10 l
 • Perforerad mellanbotten
 • Komprimeringsskiva
 • Biolan EM®-strö 1 kg
 • Bruksanvisning