Biolan Rooftop Ventilator
Biolan Rooftop Ventilator
Biolan Rooftop Ventilator Biolan Rooftop Ventilator
Biolan Rooftop Ventilator
  • Effektiv ventilation med vindkraft
  • För ventilation av torrtoaletter och byggnader
  • Kräver montering
  • Kräver ingen elanslutning
  • Lätt material: plast och rostfritt stål
  • Utrustad med ett insektsnät
  • Passar Ø 75 och Ø 110 mm rör
  • Ett års garanti

Installations- och underhållsinstruktioner

Biolan Rooftop Ventilator är en fläkt som drivs av vinden och används för ventilering av torrtoaletter, avloppsreningsverk och andra utrymmen som behöver ventileras. Säkerställ att inget kondens- eller regnvatten kan tränga in i byggnadens konstruktioner när fläkten installeras i förråd eller badrum. Isolera vid behov rören i kalla utrymmen. Takfläkten fungerar oberoende av vindriktningen.