Bioska Dry Toilet
Bioska Dry Toilet
Bioska Dry Toilet

Bioska Dry Toilet-påse för torrtoaletter lämpar sig för de flesta torrtoaletter på marknaden. Den tillverkas av material som är 100 % biologiskt nedbrytbara. Påsen tillverkas av återvunnet material som komposteras snabbt. I en välfungerande kompost bryts påsen ned på några veckor.

Komposteras snabbt

  • tillverkad av hundraprocentigt bionedbrytbart material 
  • av återvunnet material: bryts biologiskt ned i en fungerande kompostor inom några veckor 
  • kan användas i många torrtoalettmodeller på marknaden; bl.a. Biolan Icelett, Separerande Torrtoalett, Naturum 
  • fyller kraven i EU-standarden EN 13432 för bionedbrytbara
  • produkter

 

Produktnummer: 70772000
Förpackningsstorlek: 30 st./rulle
Dimensioner: 600 x 700 mm

  • Riv loss påsen från rullen och sätt den i toalettkärlet så att dess botten sätter sig på kärlets botten och vänd påsens övre del utanför kärlets kanter.
  • Då kärlet blir fullt, töm det genom att vända påsens kanter inåt i kärlet och lyft upp kärlet ur apparaten.
  • Den bionedbrytbara påsen med innehåll ska komposteras i en kompostor för hushållsavfall eller trädgårdsavfall.
  • Sätt en ny påse i kärlet.


Relaterade produkter