Användning av strömaterial på toaletten

Användning av strömaterial på toaletten

Användning av strömaterial på toaletten

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Avsikten med strömaterialet på en toalett är att täcka exkrementer, att binda lukt, att suga upp överflödig fukt samt att verka som stödmaterial under komposteringen av toalettavfall. Vanligtvis lönar det sig att täcka exkrementerna med ca 2-5 dl strömaterial efter varje gång toaletten används.

Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten som är tillverkat av sur barrträdsbarkflis, är utmärkt strömaterial för alla torrtoaletter. Tack vare sin surhet binder det effektivt det ammoniumkväve som toalettavfall innehåller samt förhindrar dess avdunstning som ammoniak. Dessutom är Barkströ för Komposten och Torrklosetten tillräckligt grovt vilket håller toalettkomposten luftig.

För Naturum komposttoaletterna rekommenderas som blandningsmaterial ogödslad Grundtorv eller granulerat Naturum-torkmaterial. Granulerat Naturum strömaterial är snyggt att tillsätta och det håller effektivare komposten luftig.