Välj en rätt Biolan-toalett för ditt behov

Välj en rätt Biolan-toalett för ditt behov

Välj en rätt Biolan-toalett för ditt behov

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Svara på näringsämnen med hjälp av en torrtoalett

Eftersom toalettavfallet innehåller en stor del av hushållsavloppsvattnets näringsämnen, belastar en torrtoalett som samlar upp näringsämnen miljön betydligt mindre än en vattentoalett. En torrtoalett slösar inte vatten, vilket gör den till ett förnuftigt alternativ även för ställen där det råder brist på bruksvatten. Efter komposteringen blir avfallet från torrtoaletten värdefullt jordförbättringsmaterial för planteringar på gården.

En välplanerad torrtoalett är snygg, luktfri, enkel att tömma och framför allt bekväm att använda. Omsorgsfullt val av toaletten och rätta installationslösningar garanterar att den fungerar störningsfritt och är behaglig att använda. 

Redan vid planeringen av toaletten är det skäl att tänka efter vilka av toalettens bruksegenskaper som är de viktigaste för dig själv. Vid val av toalett lönar det sig att tänka på följande saker:

  • hur enkel är toaletten att använda 
  • eventuellt el- och vattenbehov och tillgång till vatten 
  • antalet personer som använder toaletten 
  • använder man toaletten enbart på sommaren eller även på vintern 
  • vill man installera toaletten i ett utedass eller inomhus 
  • på vilket sätt ska toaletten underhållas och tömmas 

Man ska fästa uppmärksamhet också vid installationsfrågorna redan vid anskaffning av toaletten därför att installationen, krav på utrymme och tömningsarrangemang varierar beroende på toalettmodell. Vid installationen av toaletten lönar det sig att följa instruktionerna noga.

Biolan-torrtoalettalternativ:

Den enkla Biolan Torrtoalett lämpar sig bäst för en stuga som används mer sällan eller för renovering av ett gammalt utedass med markbotten. Inte för handduschvatten.  
Biolan Separerande Torrtoalett kan installeras såväl i ett utedass som inomhus vid fritidsboende. Den Separerande Torrtoaletten har två separata inre kärl som med fördel kan användas för tömning av avfallet i komposten. Inte för handduschvatten.  
Biolan Komposttoalett med större volym lämpar sig för en toalett för ett fritidsställe som används flitigt. Komposttoalettens avfallstank är en värmeisolerad kompostor på 200 liter med effektiv ventilation som garanterar att komposteringen går ordentligt till redan i avfallstanken. I denna toalett kan man även kompostera mindre mängder annat bioavfall. Inte för handduschvatten. Funktionen även under vintern kan säkerställas med en värmekabel.  
Biolan Populett torrtoaletter lämpar sig för platser där toaletten används flitigt, t.ex. på raststugor, vildmarksstugor, turistmål på landsbygden eller på arbetsplatser. Toaletten finns i två olika storlekar: 200 och 300 liter. I synnerhet den mindre Populett-modellen på 200 liter passar bra även för vanligt bruk på stugan.  

Ett gammalt utedass kan förnyas

Även ett gammalt utedass kan i de flesta fall förnyas till en toalett som är miljövänlig och bekväm att använda. Genom att installera en ny torrtoalett med tät botten i ett gammalt utedass förbättrar man toalettens användningsbekvämlighet avsevärt samt förhindrar näringsrika utsläpp i marken.

Funktions- och installationsprinciper för Biolan Torrtoalett och Biolan Separerande Torrtoalett är enkla. De installeras alltid direkt på golvet och de kräver inte särskilt stort utrymme vilket gör att det är vanligtvis förhållandevis enkelt att installera dem i ett gammalt utedass. Även installation av en Komposttoalett i en gammal dassbyggnad är ofta möjlig.