Kompostering av toalettavfall

Kompostering av toalettavfall

Kompostering av toalettavfall

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Det avfall som töms ur en komposterande toalett är färdigkomposterat, vilket gör det möjligt att flytta det direkt i en efterkomposteringshög för att mogna för senare användning som jordförbättring eller att sätta det direkt som täckning under prydnadsväxterna som sådan.

Från en uppsamlande toalett tömmer man det influtna avfallet i en kompost för kompostering. Man kan inrätta komposten antingen i en sluten kompostor eller grunda en högkompost till exempel tillsammans med trädgårdsavfall. Man ska lägga ett plast eller en presenning under komposten för hindra avrinningen in i marken. På presenningen lägger man ett ca 20 centimeters lager med grovt ris som förbättrar komposthögens luftighet.

Det avfall som sätts i komposten ska alltid täckas med till exempel strömaterial, torv eller trädgårdsavfall. Till sist kan komposthögen täckas luftigt med en presenning så att regn inte spolar bort de vattenlösliga näringsämnena.

Toalettkomposten kan användas som jordförbättringsmaterial på gården och i trädgården. Det rekommenderas för prydnadsväxter. Om man vill använda toalettkompost för ätbara växter, rekommenderas det på hygieniska grunder att den komposteras i minst ett år. Näringshalten i toalettkomposten är något högre än i en vanlig hushålls- eller trädgårdsavfallskompost men man bör trots det gödsla växterna som vanligt.