Ventilation i toaletten och behov för fläktning

Ventilation i toaletten och behov för fläktning

Ventilation i toaletten och behov för fläktning

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Ventilationen i en torrtoalett

Principen för ventilationen i en torrtoalett är att luften ska cirkulera effektivt från rummet genom toalettstolen och ventilationsröret upp till taket. Det lönar sig att leda in ersättningsluft genom att lämna en smal springa i den nedre delen av toalettrummet till exempel under dörren.

Ventilationsröret leds direkt från toalettanken till taket. Vid takfoten ska röret tätas med en lämplig genomföringstätning. Undvik krökar i ventilationsröret eftersom alla krökar hindrar strömningen av luft markant.

Om du är tvungen att göra krökar i toalettens ventilationsrör, kan du vid behov effektivera luftcirkulationen med en ventilator.

Om toaletten installeras inomhus, lönar det sig att förbättra ventilationen med en skild ventilator. Annars kan eldstäder och spisfläktar inomhus dra luftströmningen åt fel håll mot rummen. I en lägenhet med maskinell luftkonditionering lönar det sig att kombinera ventilationen av toaletten med denna luftkonditionering.

Ventilatorer

Som ventilator på en torrtoalett kan man installera en eldriven avluftsfläkt som monteras inomhus i toalettens ventilationsrör.

Biolan Avluftsfläkt lämpar sig för följande toaletter: Komposttoalett, Torrtoalett, Separerande Torrtoalett

Alternativt kan man förbättra ventilationen i en toalett genom att installera en Vindventilator vid ventilationsrörets ända på taket. Vindventilatorn passar direkt i ett ventilationsrör på 75 mm eller 110 mm.