Biolan Urinal
Biolan Urinal
Biolan Urinal

Med Biolan Urinal är det enkelt att ta tillvara urin.

  • självdragsventilation
  • i leveranspaketet ingår Urinal, ventilationsrör och vätskeslang
  • du kan ansluta Urinalen till en tank av önskad storlek för uppsamling av vätska
  • luktfri och bekväm att använda

Produktnummer:  70577400
VVS-nummer: 8332016

Du kan montera Biolan Urinal på inner- eller ytterväggen till toaletten. Fäst bakgrundsplattan i väggen på önskad höjd med de medföljande skruvarna. Anslut vätskeslangen till utloppet. Forma ett vattenlås genom att böja vätskeslangen enligt ritningen i monteringsanvisningarna. Fäst vätskeslangen i väggen med en rörklämmare nära vattenlåset. Anslut vätskeslangen till en tank eller behållare av önskad storlek.

Fäst rörklämmarna i väggen. Anslut ventilationsröret till Urinalen och dra röret genom taket så att det går högre upp än taknocken. Fäst rören i varandra med skarvmuffar. Placera takhuven på änden av ventilationsröret.