Biolan Icelett
Biolan Icelett
Biolan Icelett Biolan Icelett
Biolan Icelett

Iskall effektivitet!

 • apparatens funktionsaprincip är att frysa avfallet
 • behöver inte vatten, avlopp eller ventilationsrör
 • enkel att installera var som helst
 • avfallet fryser snabbt: luktfri
 • enkel att hålla ren
 • snygg och hygienisk
 • i kärlet finns en komposterbar påse
 • ljudnivå 39 dB

 

Produktnummer: 70570000
VVS-nummer: 3663123

Iceletts funktion

Kräver varken vatten eller avlopp för att fungera endast elström. Apparatens funktionsprincip är att frysa avfallet. Apparaten kyler avfallet till -15 grader. Vid den temperaturen upphör mikrobernas funktion. Tack vare det värmelås som kondensationsluften bildar, är det trevligt att använda Icelett och det känns inte kallt att sitta på den.

Justering av frystemperatur

Fabriksinställning för frystemperaturen är 3 ½, och då fungerar apparaten mellan -14 och -18 grader.

Vad kan man sätta i Icelett-toaletten?

Icelett är avsedd för toalettavfall som komposteras. I toaletten får man inte sätta någonting som förhindrar komposteringen, inte komposteras eller kan förorsaka brandfara, såsom:

 • skräp, bindor
 • kemikalier, kalk
 • tvättmedel, tvättvatten
 • tändstickor, aska, cigarettfimpar

 

Användning av strömaterial

Man behöver inte använda strömaterial i Biolan Icelett, utan det räcker om man tillsätter det i kompostorn. Av visuella skäl kan man använda strömaterial såsom Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten eller Biolan Grundtorv på avfallet. Samtidigt minskar de behovet att tillsätta strömaterial under komposteringsfasen. Ett torvbaserat blandningsmaterial ska vara fuktigt då det tillsätts för att det ska absorbera fukt och inte damma.

Tömning

Biolan Icelett töms då den blir full. Tömningsintervallen beror på hur flitigt man använder toaletten.

Tömning:
 1. Vänd påsens kanter till insidan av kärlet och lyft kärlet ur apparaten. 
 2. Kompostera avfallet i en hushålls- eller trädgårdskompostor. 
 3. Sätt till rikligt med strömaterial i komposten innan du tillsätter toalettavfallet. Det binder vätskan. 
 4. Riv påsens yta med t.ex. en högaffel eller en Kompostuppluckrare. Täck till slut med ett tjockt lager av strömaterial. 
 5. Kontrollera om det har samlats is på sitsbehållarens kanter. Tina upp vid behov och torka behållarens väggar innan du sätter en ny påse på plats.

 

Rengöring

Rengör Biolan Icelett genom att torka med en fuktig trasa. Alla vanliga rengöringsmedel i hemmet kan användas. Undvik att använda stora mängder vatten.

Dammsug dammet från den bakre väggen en gång om året.

Längre användningspauser

Om apparaten inte används under en längre tid:
 • koppla ur stickkontakten ur vägguttaget 
 • töm apparaten 
 • rengör och torka apparatens kylbehållare 
 • lämna sitslocket öppet.

Planering av Icelett

Vid placering av Biolan Icelett bör man se till t.ex. att toalettutrymmet är tillräckligt rymligt med tanke på användning och underhåll samt tillgång till el. Toalettapparaten ansluts varken till ventilationssystemet eller till avloppet. Apparaten installeras på golvet. Det rekommenderas att man planerar hur komposteringen eller förstöring av toalettavfall på något annat sätt sköts då toalettanordningen installeras.

Installation av Icelett

Vid placering av Biolan Icelett bör man se till t.ex. att toalettutrymmet är tillräckligt rymligt med tanke på användning och underhåll samt tillgång till el. Toalettapparaten ansluts varken till ventilationssystemet eller till avloppet. Apparaten installeras på golvet. Det rekommenderas att man planerar hur komposteringen eller förstöring av toalettavfall på något annat sätt sköts då toalettanordningen installeras.

Placering i toalettutrymmet

Apparaten installeras inomhus i ett varmt utrymme. Det rekommenderas att toalettanordningen varken installeras i ett utrymme med golvvärme eller i omedelbar närhet av ett värmeelement eller annan värmekälla. Värme ökar apparatens elförbrukning. Den optimala rumstemperaturen är 10–22 ºC grader. Apparaten ska installeras vågrätt. För att möjliggöra det är apparaten försedd med ställbara fötter.

Då apparaten flyttas, bör man ta i så lågt som möjligt då man lyfter den.

Innan toaletten tas i bruk

Efter transporten ska du vänta en timme innan du startar apparaten, så att oljan säkert hinner återvända från rörsystemet.

 • Kontrollera att apparaten står vågrätt. Vid behov, ställ in apparatens justerbara fötter. 
 • Tryck påsens botten mot hinkens botten och vik kanterna över hinkens kanter. 
 • Placera hinken på plats i apparaten. Kärlet sitter ordentligt på plats när det går bra att stänga sitsringen och sitslocket. 
 • Koppla till stickproppen i dosan och slå på apparaten via brytaren på dess bakre vägg. Då tänds det gröna signalljuset. 
 • Det röda signalljuset lyser tills temperaturen inne i kärlet sjunker till -12 °C, men toaletten kan användas omedelbart.

Mått

Måttskiss

 • Längd: 64 cm
 • Bredd: 44 cm
 • Höjd: 56 cm
 • Sitshöjd: 48 cm
 • Vikt: 30 kg
 • Inre kärlets volym: 20 liter
 • Elledningens längd: 2,20 m
 • Spänning: 230 V
 • Säkring: 10 A
 • Effekt: 45 W
 • Elförbrukning i genomsnitt. 0,73 kWh/dygn


Relaterade produkter