Biolan Simplett
Biolan Simplett
Biolan Simplett Biolan Simplett
Biolan Simplett

Biolan Simplett ekologisk torrtoalett – luktfri, hygienisk, kräver varken vatten eller elektricitet

 • separering av urin och fast avfall i sitsdelen
 • för 1–5 personer
 • installeras på golvet
 • enkel att tömma tack vare hinken och det gångjärnsförsedda ocket
 • hatt för ventilationsröret ingår
 • Kanisterpaket och Ventilationsrörpaket finns som tillbehör

Mörkgrå:
Produktnummer: 70570210
VVS-nummer: 3663228

Torrtoaletten Biolan Simplett är perfekt för stugan eller trädgården. Den är kompakt, enkel att använda, ren och luktfri och kan användas inomhus eller utomhus – varken vatten eller elektricitet behövs. Den smarta mekanismen separerar vätska från fast avfall vid sitsen, och toaletten är enkel att tömma. Använd din miljövänliga toalett med ett ventilationsrör för en luktfri upplevelse.

Biolans miljövänliga torrtoalett Simplett är det perfekta alternativet till komposterande toaletter: den passar i mindre utrymmen och är enkel att installera. Vätska styrs genom ett rör och fast avfall kan läggas i en kompost.

Biolan Simplett är designad för att vara enkel att underhålla. Den är avsedd att användas tillsammans med ett ventilationssystem för att avlägsna eventuell lukt. Ventilationsrörpaket säljs separat.

En separerande torrtoalett är en perfekt lösning för stugan eller trädgården när man vill ha en ren och luktfri upplevelse inomhus eller utomhus. Även toalettpapper och komposterbara våtservetter kan läggas i toaletten.

Biolan Simplett är ren och användarvänlig: fast avfall och vätska separeras vid sitsen, och varken vatten eller elektricitet behövs. Lämpligt strömaterial såsom Biolan Barkströ för komposten och torrklosetten bidrar till att hålla toaletten luktfri.

 

Biolan Simplett är en torrtoalett som installeras på golvet och den kan användas både inomhus och utomhus.Simpletts funktion baserar sig på att fast avfall ochvätska separeras i sitsdelen. Toaletten behöver varken vatten- eller elanslutning.

När man använder Simplett torrtoaletten ska man alltid sitta ner, för att väskan och det fasta avfallet ska skiljas åt. De första gångerna man använder toaletten lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid hur man sitter för att urinen ska ledas till rätt plats. Kom ihåg också att handleda gästerna i hur toaletten ska användas. Förutom toalettavfall kan du i torrtoaletten Simplett sätta också toalettpapper och komposterbara våtservetter.

I toaletten får du inte sätta:

 • bindor, skräp
 • kemikalier, kalk
 • tvättmedel, tvättvatten
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor

Användning av strömaterial

Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man använder lämpligt strömaterial. Vi rekommenderar Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten eller Biolan Grundtorv som strömaterial. Sätt ett ca två centimeter tjockt lager strö på bottnen av det inre kärlet innan du tar i bruk toaletten. Tillsätt strö endast efter behov ”nummer två”.

Tömning av det inre kärlet

När det inre kärlet i toaletten blir fullt ska du tömma det i kompostorn. Om du använder en biologiskt nedbrytbar påse i kärlet, sätt innehållet och påsen separat i kompostorn för att effektivera komposteringen. Du kan sätta en bit tidningspapper på bottnen av kärlet under strömaterialet.

Tömning av vätskebehållaren

Töm också sippervattenkanistern vid behov, i synnerhet före vintern, så att den inte fryser och går sönder. Urin är mycket näringsrik, i synnerhet i kväve. Den kan användas genast som gödsel i trädgården utspädd med vatten i förhållande 1:5 eller som sådan efter förvaring i tre månader.

Kompostering av fast avfal

Av hygienskäl ska det fasta toalettavfall som töms från torrtoaletten Simplett komposteras innan det utnyttjas i trädgården; i minst ett år före användning för ätbara växter och i minst ett halvt år före användning för prydnadsväxter. Du kan kompostera toalettavfall som sådant tillsammans med trädgårdsavfall och hushållsbioavfall. Beakta vid komposteringen de lokala avfallshanteringsbestämmelserna och tillräckliga skyddsavstånd till grannar, brunnar och vattendrag. Det är förbjudet att gräva ner avfall i marken. Kompostering av toalettavfall kräver alltid en sluten, lockförsedd kompostor. Biolan Snabbkompostor 220 eco, Snabbkompostor 550 eller Biolan Miljökompostor Sten är lämpliga kompostorer.

Rengöring

Alla komponenter i torrtoaletten Simplett kan rengöras med de vanligaste rengöringsmedlen för hushåll. Alla komponenter kan plockas isär och du kan ta ut toaletten ur utrymmet om du lösgör dräneringsrören och ventilationsrören från anordningen. Tvätta vätskeskålen, vätsketratten och spola vätskeröret med varmt vatten och milt rengöringsmedel eller kristallsoda minst en gång om året för att lösgöra avlagringar av sedimenterad urin.

Planering och installation

Ställ Biolan Simplett i vågrätt läge på golvplanet. Då du väljer plats för anordningen ska du ta hänsyn till de krav som ventilationen och avlägsnandet av vätska ställer och hur du ordnar det utrymme som behövs för användning och underhåll. Anordningen ska placeras så att det finns rum att öppna locket och att tömningen är enkel att utföra.

Året runt-användning av toaletten

Du kan använda Simplett året runt om den är installerad i ett varmt utrymme. Då ska ventilationen och bortledningen av vätska värmeisoleras vid installationen i kalla utrymmen och dräneringsrörets fall ska vara tillräckligt så att vätskan inte fryser I röret. Om du samlar vätskan i en kanister, töm den på hösten så att det inte uppstår skador om vätskan fryser. En toalett som är placerad i ett kallt utrymme kan användas någon enstaka gång under vintern. Simplett har tillverkats av material som tål köldgrader, vilket gör att den inte skadas även om den fryser.

Ventilation

Genomföring av ventilationsröret genom den bakre väggen

Genomföring av ventilationsröret genom den bakre väggen . Gör i enlighet med måttritningen  en genomföring på minst Ø 75 mm i den bakre väggen för det horisontala ventilationsröret. Det hål som görs i den bakre väggen ska vara en aning högre än hålet på anordningen för att kondensen inte ska stanna kvar i röret. Kapa det horisontala ventilationsröret till lämplig längd så att den rörböj som du använder ansluts till det vertikala ventilationsröret med så stor radie som möjligt. Skarva det horisontala ventilationsröret över taknocken med ett avloppsrör på Ø 75 mm. Lämpligt rör finns i vvs-affärer och välutrustade järnaffärer. Vi rekommederar att du använder en avrundad rörböj. Överflödiga krökar på ventilationsröret försämrar självdragsventilationens funktion och kan på det sättet förorsaka luktolägenheter. Om du vill, kan du förbättra ventilationen med Biolan Vindventilator.

Ventilationsrör i toalettutrymmet

Du kan också leda upp ventilationsröret från toalettutrymmet genom taket enligt anvisiningarna ovan. Du kan täta genomföringen med t.ex. takgenomföringspaketet. Genomföringar finns som tillbehör i järnaffärer.

Dränering av vätska

Installation av vätsketratten och vätskeröret

Anslut vätsketratten till vätskeröret och installera tratten i ställningen inne I anordningen. Led vätskeröret längs sidan av det inre kärlet ut genom hålet i anordningens bakre del. Röret är elastiskt och du kan justera längden på röret genom att dra i ändarna. Om utrymmet saknar avlopp, ska du göra ett hål på minst Ø 43 mm för dräneringsröret i den bakre väggen eller i golvet.

Bortledning av vätska

Vätskeröret ska ledas in i en sluten kanister, behållare eller till avloppsystemet. När du dimensionerar vätskebehållaren och väljer plats för den, ska du beakta att en person avsöndrar ca 1–1,5 liter urin per dygn. Se vid installationen till att lutningen är tillräcklig  (2–3 cm/m) så att vätskan rinner nedåt med fall. Det hål som görs i väggen ska därför vara lägre än hålet i anordningen. Du kan också lägga kanistern på sidan eller gräva ner den i marken. Kanisterpaket och skarvingstillbehör för vätskeröret kan fråga efter hos din återförsäljare. Avloppsrördelarna på Ø 32 mm är också lämpliga för skarvning av vätskeröret. Använd gärna en kopplingsmuff vid skarven.

Tekniska data

 • Djup: 560 mm
 • Bredd: 525 mm
 • Sitshöjd: 480 mm
 • Höjd: 515 mm
 • Vikt: 8 kg
 • Inre kärlets volym: 28 liter
 • Dräneringsrörets ytterdiameter: 32 mm
 • Dräneringsrörets längd: 335 mm–935 mm


Relaterade produkter